Żywienie prosiąt – najważniejsze aspekty -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Żywienie prosiąt – najważniejsze aspekty

27.12.2019

Żywienie prosiąt stanowi najtrudniejszy etap w tuczu świń. Niezwykle ważne jest więc, aby stosować się do kilku podstawowych zasad. Chodzi tu m.in. o takie aspekty jak dostęp do wody, zapewnienie specjalistycznej paszy, czy zagwarantowanie właściwej ilości pobieranego prestarteru. Pomoże to nam uniknąć wielu problemów w przyszłości, co z kolei pozytywnie przełoży się na uzyskane wzrosty.

Po pierwsze – dostęp do świeżej, specjalistycznej paszy oraz wody

Pierwszą, bardzo istotną kwestią jest konieczność zapewnienie prosiętom swobodnego dostępu do wody pitnej o temperaturze pokojowej. Pozwoli to młodym zaspokoić pragnienie, które powstaje po spożyciu mleka lochy, które zawiera duże ilości suchej masy. Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność świeżej paszy już na początku drugiego tygodnia życia. Właściwe dopilnowanie tych kwestii pozwoli uniknąć problemów związanych z niezaspokojonym pragnieniem oraz niewłaściwym doborem składników odżywczych.

Po drugie – brak dostępu do paszy dla lochy

Należy także pamiętać o tym, że prosięta pod żadnym pozorem nie mogą mieć dostępu do paszy dla lochy. Jest to spowodowane tym, iż jej skład surowcowy i parametrowy może wywołać biegunki, a co za tym idzie – zahamować wzrost. Aspekt ten jest niezwykle istotny podczas planowania procesu żywieniowego w hodowli.

Po trzecie – specjalistyczne pasze dla prosiąt

Istnieje szereg argumentów, które zdecydowanie przemawiają za stosowaniem specjalistycznych pasz dla prosiąt. Potwierdzają one fakt,  iż tego typu działanie przyniesie pożądane skutki w kolejnych etapach tuczu.

  • Podawanie paszy od 5-go dnia życia uczy prosięta pobierania jej. Będzie to procentowało większym pobraniem paszy pod koniec 2-go tygodnia życia – wtedy zaczynają występować niedobory energii z mleka maciory i prosięta muszą ją uzupełniać z paszy.

  • Należy pamiętać o tym, iż te specjalistyczne produkty żywieniowe dla prosiąt pozwalają przyzwyczaić układ pokarmowy prosiąt do pobierania pasz stałych, które stanowią podstawowy element ich wyżywienia. Dodatkowo takie działanie znacznie lepiej przygotuje prosięta do niezwykle trudnego dla nich momentu odsadzenia, co także pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości.

  • Powinniśmy także zwrócić uwagę na fakt, iż właściwe żywienie prosiąt znacząco wzmacnia ich układ odpornościowy. Oczywistym jest, że taki zabieg będzie mieć niebagatelny wpływ na uzyskane wzrosty.

Właściwy bilans pomiędzy bakteriami jelitowymi dobroczynnymi, a potencjalnie chorobotwórczymi

Prawidłowy stosunek bakterii jelitowych dobroczynnych do potencjalnie chorobotwórczych wynosi 90/10. Warto pamiętać, iż wszystkie czynniki stresowe będą zaburzać ten układ i powodować wzrost szczepów chorobotwórczych kosztem bakterii jelitowych dobroczynnych.

Warto także wspomnieć, iż przewód pokarmowy świń jest zasiedlony przez około 400 – 500 różnych gatunków bakterii. Kwaśny odczyn treści pokarmowej (jelitowej) sprzyja rozwojowi flory dobroczynnej, zaś obojętny i zasadowy – chorobotwórczej.

Prawidłowa waga prosiąt na wszystkich etapach chowu

Każdy hodowca zdaje sobie sprawę, iż niezwykle istotnym elementem jest regularne monitorowanie masy ciała zwierząt. Należy mieć świadomość, że prosięta po urodzeniu powinny ważyć minimum 1,3 kg, zaś w wieku 28 dni co najmniej 8 kg.

Dzienne przyrosty od chwili urodzenia aż do momentu odsadzenia powinny oscylować w granicach od 180 do 240 g. Z kolei pomiędzy odsadzeniem, a 56 dniem życia prawidłowa wartość wynosi od 300 do 420 g.

Właściwa ilość pobieranego prestarteru

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż w 3 tygodniu życia prosięta powinny pobierać od 80 do 100 g prestarteru. Z kolei w 4 tygodniu wartość ta powinna oscylować pomiędzy 200, a 250 g. Na podstawie tych wartości oraz specyfiki własnej hodowli należy dobrać ilość pasz, którą podamy zwierzętom.

Zadbaj o właściwe żywienie prosiąt i unikaj problemów w przyszłości

Jak widać właściwe żywienie prosiąt może przynieść wymierne efekty w przyszłości. Unikniemy między innymi biegunki oraz problemów związanych z odsadzeniem. Warto więc zadbać, aby dostarczyć świniom swobodny dostęp do paszy już od 2 tygodnia życia. 

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook