Życzenia świąteczne -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Życzenia świąteczne

21.12.2020
Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2021 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook