Zmiany związane ze skupem zbóż w wytwórniach Golpasz SA -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Zmiany związane ze skupem zbóż w wytwórniach Golpasz SA

16.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w zakresie skupowania zbóż w naszych wytwórniach. Działania te są podyktowane troską o bezpieczeństwo, która w obecnych czasach jest wartością nadrzędną. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony, a szczegółowe zasady dotyczące skupu zbóż przedstawiamy poniżej:

Ograniczenia związane ze skupem zbóż od lokalnych dostawców (tzw. skup „na bramie”)

  • we wszystkich wytwórniach skup zbóż prowadzony wyłącznie we wtorki i czwartki
  • w magazynie w Zalesiu skup zbóż odbywać się będzie wyłącznie w poniedziałki i czwartki
  • w gospodarstwach rolnych skup zbóż odbywać się będzie wyłącznie we wtorki i w piątki

Dodatkowo wprowadza się zakaz wstępu dostawców do budynków biurowych. Wszelka dokumentacja załatwiana jest drogą telefoniczną i mailową. Ponadto w pomieszczeniach obsługi interesanta może przebywać tylko jeden interesant, po uprzednim umyciu lub zdezynfekowaniu rąk.

Liczymy, że powyższe zmiany spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony i pomogą zwiększyć bezpieczeństwo w naszych lokalizacjach.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 16.03.2020 do odwołania.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A.
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

KRS 0000067125
Sąd Rejonowy w Toruniu
NIP 878-00-08-977
REGON 870220647
kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości

© Copyright 2020 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO