Skup zboża

Jako producent paszy dla zwierząt prowadzimy skup zbóż w Golubiu Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim, Grabowie Królewskim oraz Zalesiu. Prowadzimy m.in. skup grochu, kukurydzy, pszenicy oraz żyta. Kontaktując się z naszym Działem Zaopatrzenia mogą Państwo uzyskać informację odnośnie cen oraz warunków skupu. Zapraszamy do współpracy!

Skup zboża

Wytwórnia pasz
Golub-Dobrzyń
56 683 51 11
692 467 043
608 142 336
728 906 878
Wytwórnia pasz
Podkonice Duże
44 713 20 08
728 906 883
Wytwórnia pasz
Janowiec Wielkopolski
52 302 31 53
602 840 710
Elewator zbożowy
Zalesie k/Szubina
52 384 84 14
602 840 710
Gospodarstwo rolne
Grabowo Królewskie
61 438 52 20
602 840 710
Pszenica paszowa
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Ziarna innych zbóż
- Ziarna połamane
- Obecność obcych nasion bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak itd.)
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki
max. 9%**
max. 4% (jeden gatunek zboża max 3%)
max. 8%
max. 0,5%
max. 2%
Zanieczyszczenia nieużyteczne w tym:
- Zanieczyszczenia mineralne
max. 3%***
max. 0,5%
Przytulia max. 0,1%
Sporysz max. 0,05%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%) **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%

Pszenżyto
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
-ziarna innych zbóż
-ziarna połamane
-obecność obcych nasion bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak itd.)
-ziarna uszkodzone przez szkodniki
max. 9%**
max 5%
max. 8%
max. 0,5%
max. 2%
Zanieczyszczenia nieużyteczne w tym:
-zanieczyszczenia mineralne
max. 3%***
max. 0,5%
Przytulia max. 0,1%
Sporysz max. 0,05%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%) **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%

Żyto
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Ziarna innych zbóż
- Ziarna połamane
- Obecność obcych nasion bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak itd.)
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki
max. 9%**
max. 5%
max. 8%
max. 0,5%
max. 2%
Zanieczyszczenia nieużyteczne w tym:
- Zanieczyszczenia mineralne
max. 3%***
max. 0,5%
Przytulia max. 0,1%
Sporysz max. 0,05%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%)

Jęczmień
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Ziarna innych zbóż
- Ziarna połamane
- Obecność obcych nasion bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak itd.)
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki
max. 9%**
max. 5%
max. 8%
max. 0,5%
max. 2%
Zanieczyszczenia nieużyteczne w tym:
- Zanieczyszczenia mineralne
max. 3%***
max. 0,5%
Przytulia max. 0,1%
Sporysz max. 0,05%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%) **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%

Kukurydza sucha
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Ziarna połamane
- Obecność obcych nasioni z ziaren bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak, pszenica itd.)
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki

max. 12%**
max. 8%
max. 1%
max. 2%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
DON max. 2,0 ppm
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%) **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%

Owies
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Ziarna innych zbóż (w tym owies gniady)
- Owies głuchy
- Owies bezłuskowy
- Ziarna połamane
- Obecność obcych nasion bezpiecznych dla zdrowia zwierząt (groch, rzepak itd.)
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki
max. 9%*
max. 5%
max. 3%
max. 5%
max. 8%
max. 0,5%
max. 2%
Zanieczyszczenia nieużyteczne w tym:
- Zanieczyszczenia mineralne
max. 3%*
max. 0,5%
Przytulia max. 0,1%
Sporysz max. 0,05%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%) **) zanieczyszczenia ogółem powyżej 6% do 9% potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% zanieczyszczeń obniżenie ceny o 1% ***) zanieczyszczenia nieużyteczne powyżej 2% do 3% (potrącenie ceny o 1,5%

Groch
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 14,5%*
Nasiona połamane max. 10%
Zanieczyszczenia nieszkodliwe w tym:
- Nasiona innych roślin użytkowych
- Inne części rośłin oraz nasiona chwastów nieszkodliwych dla zdrowia
- Ziarna uszkodzone przez szkodniki

max. 2% (w tym ziarno rzepaku 0,5%)
max. 0,3%
max. 2%
Zanieczyszczenia szkodliwe w tym:
- organiczne (np.: przytulia)
- mineralne (np.: piach, kamyki)

max. 0,2%
max. 0,5%
Nasiona uszkodzone termicznie max. 3%
Nasiona porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników zbożowych żywych nieobecne
Obecność szkodników zbożowych martwych (trojszyk, wołek itd. ) max. 10szt/kg
Nasiona uszkodzone przez szkodniki max. 2%
PH3 <0,3 ppm

*) istnieje możliwości przyjęcia surowca o wilgotności powyżej 14,5% do 16% po wcześniejszym uzgodnieniu (potrącenie ceny za każdy rozpoczęty 1% wilgotności obniżenie ceny o 2%)

Rzepak
Parametr jakościowy Limit
Zapach swoisty (stęchły, chemiczny niedopuszczalny)
Barwa swoista
Wilgotność max. 9%
Zanieczyszczenia ogółem w tym:
- Obecność obcych nasion i ziarna zbóż
(w tym: kukurydza, bobik, łubin, groch itp.)
max. 4%
max. 1%
max. 0,1%
Przytulia max. 1%
Ziarna porośnięte max. 5%
Ziarno zwęglone max. 1%
Ziarna porażone pleśnią i grzybem nieobecne
Obecność szkodników nieobecne
PH3 <0,3 ppm
Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook