Pasze dla tuczników

Skarmiana pasza stanowi ok 70% kosztów produkcji trzody chlewnej, co uzależnione jest od cen rynkowych materiałów i dodatków paszowych. Wpływ na to ma także prawidłowe dopasowanie wartości pokarmowej mieszanki, czy też dawki pokarmowej do potencjału genetyczno-środowiskowego oraz statusu zdrowotnego zwierząt.

Dla ekonomiki produkcji niezbędne jest stosowanie dawek pokarmowych kompleksowo zbilansowanych pod względem zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki odżywcze.

Warunkiem racjonalnego żywienia trzody chlewnej jest pokrycie zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe w ilościach, i proporcjach odpowiadających ich potrzebom.

Zarówno niedobór, jak i nadmiar jednego ze składników pokarmowych może zmniejszać produkcyjność zwierząt, pogarszać wykorzystanie paszy, jakość tuszy i powodować zaburzenia układu pokarmowego.

Potrzeby pokarmowe świń zależą od wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego, produkcyjności, potencjału genetyczno-środowiskowego oraz statusu zdrowotnego zwierząt.

Dodatkowo, pasze odznaczają się dużą zmiennością zawartości składników pokarmowych oraz anty-żywieniowych między poszczególnymi producentami, a technologie ich produkcji mogą wpływać zarówno na poprawę jak i pogorszenie wartości pokarmowej. Dotyczy to również pasz produkowanych we własnym gospodarstwie.

Uwzględniając tak duży wpływ różnych czynników na końcowy efekt ekonomiczny tuczu konieczne jest nanoszenie korekt w składzie mieszanek i dawek pokarmowych. Konieczne jest także dostosowywanie żywienia do nowych uwarunkowań prawnych w zakresie produkcji pasz, jak i zmian w potencjale genetycznym i środowiskowym tuczonych zwierząt.

Podstawowymi parametrami do określania opłacalności tuczu są :

  • współczynnik zużycia paszy na przyrost masy ciała świni tzw. FCR,
  • koszt paszowy produkcji 1 kg żywca.

Dopiero śledzenie obu ww. parametrów daje hodowcy możliwość wybrania optymalnego wariantu tuczu dla swojego gospodarstwa.

W Polsce utrzymywanych jest wiele ras, linii genetycznych oraz systemów krzyżowania świń, charakteryzujących się odmiennym potencjałem genetycznym, zwłaszcza w zakresie odkładania białka w przyroście dobowym.

Proponowane przez Golpasz S.A. programy żywienia tuczników są dopasowane do genotypu tuczników i potencjału odkładania białka w przyroście dobowym. Istotnym jest dopasowanie pobrania aminokwasów do pobranej energii. Uwzględniają również rodzaj prowadzonego tuczu – 3-fazowy lub 2-fazowy.

Pasze opracowane są na bazie zaleceń firm produkujących materiał hodowlany. Efektem jest całkowite pokrycie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia układu pokarmowego. Dzięki temu poprawia się zdrowotność zwierząt, ogranicza ryzyko wystąpienia biegunek i zmniejsza ilość amoniaku w obiektach.

Golpasz S.A. proponuje następujące programy żywienia tuczników:

TUCZ GOLPASZ
Pasza Okres stosowania – waga tucznika (kg) Zakładana ilość/tucznika (kg) Zakładana średnia waga po okresie skarmienia (kg)
Linie hybrydowe
Trzoda Starter Premium 25 – 40 40 40 – 45
Trzoda Grower Premium 40 – 90 115 85 - 90
Trzoda Finiszer Premium Pow. 90 115 120 -125
Dan Bred
Trzoda Starter Euro 25 – 40 40 40 – 45
Trzoda Grower Euro 40 - 90 115 85 - 90
Trzoda Finiszer Euro Pow. 90 115 120 - 125
Rasy polskie
Tucznik PT - U Plus 25 - 90 170 85 – 90
Tucznik PT - U Pow. 90 110 120 – 125

Program żywienia Golpasz S.A. obejmuje zarówno pasze pełnoporcjowe jak i koncentraty i premiksy w oparciu, o które można w gospodarstwie wyprodukować pasze o parametrach pasz pełnoporcjowych.

Zapraszamy do kontaktów z naszymi doradcami w terenie.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook