Pasze dla prosiąt

Odpowiednio dobrane pasze dla prosiąt pozwalają na poprawienie rentowności produkcji. Przeprowadzane badania jasno pokazują, że obszarem, który pozostawia polskim hodowcom najwięcej pola do wzrostu wydajności jest rozród i odchów prosiąt do momentu odsadzenia.

W gospodarstwach komercyjnych, ze względów ekonomicznych, prosięta są odsadzane o wiele wcześniej niż miało to miejsce w naturze. Tak wcześnie odsadzone prosięta posiadają żołądki i jelita nierozwinięte jeszcze na tyle, aby w pełni trawić paszę stałą.

Odchów prosiąt to proces przebiegający stopniowo.

Przez dłuższy czas prosięta zaczynają pobierać coraz większe ilości paszy stałej i coraz mniej mleka.

Dlatego bardzo istotne jest, aby prosiętom podawać paszę stałą już w okresie przebywania przy maciorze. W trakcie ostatniego tygodnia przed odsadzeniem, kiedy prosięta szybko rosną produkcja mleka maciory nie jest wystarczająca. Istotne jest , aby w tym okresie prosięta mogły jeść odpowiedniej jakości paszę stałą, po to by otrzymać wystarczającą ilość energii, co z kolei czyni je lepiej przygotowanymi na okres odsadzeniowy. Dodatkowo stymuluje to produkcję odpowiednich enzymów trawiennych i kwasu solnego, zmienia budowę jelit, przystosowując je do trawienia i wykorzystania paszy stałej.

Pobór paszy w trakcie pierwszych dni po odsadzeniu jest bardzo ważny. Jeśli w tym okresie prosięta nie jedzą, produkcja enzymów w żołądku i jelicie gwałtownie spada, zatem, gdy prosięta ponownie zaczną jeść, trawienie i przyswajanie będzie o wiele trudniejsze.

Nie należy też bagatelizować stresu związanego z odsadzeniem. Redukowanie jego działania zawsze przynosi wymierne korzyści.

Sposobami zmniejszenia jego działania często są:

  • odpowiednia temperatura w kojcu prosiąt odsadzonych,
  • odpowiednia higiena,
  • dostęp do świeżej wody,
  • skład grupy – prosięta doświadczają mniej stresu, jeśli przebywają razem ze zwierzętami z tego samego miotu,
  • wiek odsadzenia – badania dowodzą, że 4 tydzień to idealny wiek na odsadzenie, zarówno dla maciory jak i dla prosiąt.

Mając powyższe na uwadze, Golpasz S.A. oferuje specjalne pasze, które mają stymulować maksymalny pobór na porodówce, w trakcie pierwszych dni po odsadzeniu oraz w całym okresie odchowu.

Podstawowym ich zadaniem jest :

  • nauka i przyzwyczajenie prosiąt do pobierania pasz stałych,
  • uzupełnienie energii prosiąt w 4 tygodniu życia,
  • rozwój przewodu pokarmowego w kierunku dobrego przyswajania pasz stałych,
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia biegunek prosiąt w okresie poodsadzeniowym,
  • uzyskanie jak największych przyrostów w okresie odchowu.

Proponowane przez Golpasz S.A. programy odchowu prosiąt przedstawiają się następująco:

ODCHÓW PROSIĄT
Pasza Okres stosowania Zakładana ilość/prosię min/max (kg) Zakładana średnia waga po okresie skarmienia (kg)
Odchów intensywny
Prestarter Premium 1 Od 5-go dnia życia do 14 dni po odsadzeniu 7 - 10 kg 12,5
Prestarter Premium 2 Od 14- go dnia po odsadzeniu do 70 dnia życia 10 - 20 kg 25,0
Odchów średnio intensywny
Konc. MPU 3% Plazmlek Mikrogranulat Od 5-go dnia życia do 14 dni po odsadzeniu 7 – 10 kg 12,0
Prestarter Premium 2 Od 14- go dnia po odsadzeniu do 70 dnia życia 10 – 20 kg 25,0
Odchów podstawowy
Konc. MPU 2% Prosiak Mikrogranulat Od 5-go dnia życia do 14 dni po odsadzeniu 7 – 10 kg 10,0
Konc.3% Starter Plus Granulat Od 14- go dnia po odsadzeniu do 70 dnia życia 10 – 20 kg 20,0

Oprócz wyboru bardzo dobrze przyswajalnych komponentów, zastosowano w paszach dla prosiąt kombinację probiotyków, krótko i średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz kwasów organicznych, które usprawniają trawienie i zapobiegają problemom bakteryjnym.

Żywienie prosiąt to czynnik determinujący efekty zarówno produkcyjne, jak i ekonomiczne w chowie trzody. Mając to na uwadze Golpasz S.A. opracowuje efektywne programy żywienia prosiąt.

Wykorzystujemy przy tym doświadczenie i wiedzę zarówno naszą jak i naszych Klientów oraz międzynarodowych ośrodków badawczych.

Chcemy być solidnym i wiarygodnym partnerem dla najlepszych hodowców.

Program żywienia Golpasz S.A. obejmuje zarówno prestartery gotowe jak i koncentraty i premiksy w oparciu, o które można w gospodarstwie wyprodukować pasze o parametrach pasz pełnoporcjowych.

Zapraszamy do kontaktów z naszymi doradcami w terenie.

Więcej na temat żywienia prosiąt przeczytasz na naszym blogu

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook