Pasze dla macior

W gospodarstwach prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym, sektor rozrodu to moment, od którego zależy ilość oraz jakość pozyskanych prosiąt, przyszłych tuczników. To od macior uzależnione są nie tylko wyniki techniczne, ale również efekty ekonomiczne. Dla tych, którzy żyją z produkcji trzody, dobrze prowadzone maciory są nie tylko fundamentem całej produkcji, lecz również, a może przede wszystkim, podstawą ich egzystencji.

Niepełne wykorzystanie potencjału rozrodczego loch użytkowanych w większości naszych krajowych chlewni jest jedną z przyczyn niskiej rentowności chowu świń i rezygnacji wielu gospodarstw z produkcji w cyklu zamkniętym.
Łatwo mówić o błędach i niedociągnięciach, znacznie trudniej je minimalizować mając często do dyspozycji bardzo skromne środki na to przeznaczone.
Jednak są sytuacje, kiedy inwestując niewiele możemy osiągnąć duże zyski.
Właśnie żywienie i prowadzenie macior powinniśmy traktować jako taką inwestycję.

01

Maciory prośne

Wśród praktyków panuje pogląd, że żywienie macior prośnych jest ważniejsze od żywienia macior karmiących.
Wszelkie błędy popełnione w żywieniu macior prośnych mają swoje konsekwencje:
– po porodzie, w okresie karmienia prosiąt,
– po odsadzeniu prosiąt, w okresie okołorujowym.
Prawidłowe żywienie macior prośnych ma wpływ na:
– ilość prosiąt w miocie,
– wagę urodzeniową prosiąt,
– mięsność tuczników,
– mleczność maciory w okresie karmienia,
– wejście maciory w ruję po odsadzeniu prosiąt.
Potrzeby pokarmowe maciory prośnej zależą w głównej mierze od jej kondycji po zejściu z porodówki. Wysiłek skierowany na produkcję mleka powoduje wykorzystanie rezerw produkcyjnych organizmu, które w okresie ciąży należy koniecznie odbudować. Lochy opuszczając porodówkę różnią się między sobą kondycją. Jest to spowodowane między innymi ich wiekiem, sposobem żywienia, ilością karmionych prosiąt, itd.
Dlatego żywienie macior prośnych, od momentu pokrycia do porodu powinno być podzielone na kilka etapów, których efektem końcowym jest uzyskanie przez maciorę optymalnej kondycji na koniec ciąży i dobre przygotowanie do wykarmienia prosiąt.

02

Maciory karmiące

Przyjmuje się, że maciora w okresie laktacji powinna być żywiona na takim poziomie, który zapewni jej maksymalną mleczność. Podstawowe żywienie opiera się na stopniowym podnoszeniu dawki pokarmowej w początkowym okresie laktacji, a następnie utrzymanie jej na maksymalnie wysokim poziomie. Przy takim systemie żywienia należy jednak uważać, żeby nie zaniżać dawki pokarmowej dla loch wysokomlecznych, karmiących dużą liczbę prosiąt i nie zawyżać dawki pokarmowej dla loch karmiących mniejszą liczbę prosiąt – z reguły prowadzi to do ich otłuszczenia i problemów z wejściem w ruję po odsadzeniu prosiąt.
Golpasz S.A. w swoim programie proponuje taki sposób żywienia maciory, który pozwala jej samej określać wielkość dawki.
Żywiąc maciory musimy być świadomi, że następujące po sobie kolejne fazy cyklu reprodukcyjnego, to jest faza ciąży, laktacji i okresu jałowości są z sobą ściśle powiązane i zaniedbanie potrzeb pokarmowych maciory, w którejkolwiek fazie cyklu przełoży się na finalny wynik jakim jest liczba i jakość odsadzonych prosiąt.
Proponowany przez Golpasz S.A. program żywienia macior daje możliwość uzyskania wyników produkcyjnych charakteryzujących się następującymi parametrami:
1. Liczba wyproszeń w ciągu roku – co najmniej 2,3.
2. Liczba prosiąt odsadzonych od maciory w jednym miocie – co najmniej 10,5.
3. Masa odsadzonych prosiąt w wieku 28 dni – powyżej 7,5 kg (zależy od wielkości miotu).
4. Czas użytkowania maciory – co najmniej 4 cykle.
W ślad za ofertą pasz dla macior musi iść schemat ich stosowania – jest to warunek konieczny prawidłowego żywienia macior. Bez schematu żywienia oferta pasz praktycznie nie ma sensu.
Golpasz S.A. posiada w swojej ofercie pasze dla loch prośnych i karmiących.
Okresy żywienia paszami dla loch prośnych i karmiących podzielone są na kilka etapów – szczegóły u naszych doradców.

W ogólnych zarysach program żywienia loch proponowany przez Golpasz S.A. przedstawia się następująco:

ŻYWIENIE MACIOR
Pasze Zalecany okres stosowania Zakładana ilość/maciorę/cykl (kg)
MP Locha Prośna Ferma granulat Od odsadzenia prosiąt do 107 dnia ciąży ok. 320
MP Locha Karmiąca Ferma granulat Od 107 dnia ciąży do odsadzenia ok. 200

Program żywienia Golpasz S.A. obejmuje zarówno pasze pełnoporcjowe jak i koncentraty i premiksy w oparciu, o które można w gospodarstwie wyprodukować pasze o parametrach pasz pełnoporcjowych. Zapraszamy do kontaktów z naszymi doradcami w terenie.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook