Pasze dla owiec

Oferowane przez nas produkty zostały opracowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i doświadczenie wielu hodowców. Nowoczesna formuła naszych pasz oraz sposób ich komponowania z surowców uwzględnia zarówno energetyczne, jak i białkowe zapotrzebowania owiec. Optymalizując poszczególne produkty bierzemy pod uwagę ich stopień rozkładu w żwaczu i strawność w jelicie.

 • Pasza CJ bez GMO

  Pasza treściwa przeznaczona do żywienia jagniąt o odpowiednio dobranym składzie surowcowym (duży udział drożdży, odpowiednie białko, wysoka energia, specjalnie dobrany skład witaminowo-mineralny)

 • Owca 12 bez GMO

  Pasza treściwa dla owiec jałowych

 • Owca 19 bez GMO

  Pasza treściwa dla owiec mlecznych o średnim zapotrzebowaniu na białko

 • Owca 22 bez GMO

  Pasza treściwa dla owiec mlecznych o wysokim zapotrzebowaniu na białko

j.m. 15 18 podstawowa 18 20
B.O. % 15 18 18 20
Nel MU 6,30 6,00 6,20 6,30
JPM kg s.m. 1,00 0,95 0,99 1,00
BTJP g/kg s.m. 56 53 65 79
BTJE g/kg s.m. 110 105 120 130
BTJN g/kg s.m. 120 125 140 150
Wapń % 0,80 1,30 0,90 1,00
Fosfor % 0,50 0,80 0,50 0,50
Sód % 0,35 0,10 0,35 0,40
Magnez % 0,45 0,30 0,35 0,40
Selen mg 0,60 0,60 0,60 0,60
Wit A j.m. 9.000 9.000 9.000 9.000
Wita D3 j.m. 3.000 3.000 3.000 3.000
Wit E mg 27 27 27 27
Białko chronione + - + +
Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook