Zmień kategorię

Inne

Trzon oferty produktowej Golpasz SA stanowią pasze dla drobiu, bydła oraz trzody chlewnej. W swojej ofercie posiadamy także wyroby przeznaczone do żywienia innych zwierząt. Są to pasze dla koni, królików oraz owiec..

Chcesz otrzymać ofertę?
Skontaktuj się z nami:

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook