Zmień kategorię

Inne

Trzon oferty produktowej Golpasz SA stanowią pasze dla drobiu, bydła oraz trzody chlewnej. W swojej ofercie posiadamy także wyroby przeznaczone do żywienia innych zwierząt. Są to pasze dla koni, królików oraz owiec..

Chcesz otrzymać ofertę?
Skontaktuj się z nami:

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A.
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

KRS 0000067125
Sąd Rejonowy w Toruniu
NIP 878-00-08-977
REGON 870220647
kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości

Visit Us On Facebook