Pasze dla indyków

Podstawą intensywnego żywienia indyków jest dobór odpowiedniej mieszanki paszowej charakteryzującej się odpowiednim poziomem energii, który umożliwia pełne wykorzystanie białka i innych składników pokarmowych. Zapotrzebowanie indyków na energię i inne składniki pokarmowe zmieniają się wraz z ich wiekiem. Aby wykorzystać w stu procentach ich potencjał genetyczny potrzebny jest kilkuetapowy program żywienia. Pierwsze mieszanki charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem energii. Wysoki i zbilansowany poziom mikro i makroelementów, witamin i aminokwasów gwarantuje pisklętom wysokie przyrosty dobowe i optymalny rozwój narządów wewnętrznych oraz układu pokarmowego. Łatwo dostępne białko przekłada się na zdrowotność układu pokarmowego, ograniczenie biegunek i ogólną poprawę kondycji stada.

W drugim etapie wzrostu wysoka ilość aminokwasów strawnych pozwala na uzyskanie większej wydajności rzeźnej. Białko jako źródło aminokwasów oraz aminokwasy syntetyczne są jednymi z najbardziej kosztownych składników pasz dla indyków, lecz niezbędnymi gdyż pozwalają osiągnąć dobre przyrosty i polepszać przyswajanie paszy. Końcowe mieszanki dla ptaków rzeźnych charakteryzują się wysoką wartością energetyczną.

Najlepszym i najbardziej skoncentrowanym źródłem energii jest tłuszcz. Dodatkowa ilość tłuszczu, poza zawartym w podstawowych komponentach mieszanek może być wprowadzona w postaci tłuszczów roślinnych, zwierzęcych koncentratów tłuszczowych lub nasion roślinnych.

Właściwie dobranie okresów skarmiania pasz ma na celu optymalne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w poszczególnych mieszankach. W żywieniu indyków powszechnie stosuje się także enzymy paszowe, które dodatkowo zwiększają dostępność energii z surowców zbożowych oraz wspomagają trawienie. Wszelki dodatku paszowe stosowane w żywieniu indyków (zwłaszcza enzymy) pozwalają na ograniczenie skutków stresów występujących podczas intensywnego tuczu, poprawienie zdrowotności ptaków oraz zwiększenie przeżywalności. Dobrze dobrane mieszanki pozwalają osiągać pożądane wskaźniki produkcyjne i wpływają na polepszenie efektywności ekonomicznej produkcji.

7-fazowy intensywny program żywienia indyków na ciężkich i średnio-ciężkich zapewniający:

  • Wykorzystanie genetycznego potencjału wzrostu indyków\
  • Dobry współczynnik wykorzystania paszy (FCR)
  • Dobrą zdrowotność indyków w całym okresie tuczu
Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook