Pasze dla cieląt

Program odchowu cieląt

Pasza wykorzystywana w stworzonym przez nas programie odchowu cieląt opracowana została w oparciu o szeroką wiedzę naszych specjalistów oraz ich wieloletnie doświadczenie. W ofercie posiadamy m.in. preparaty mlekozastępcze GOLMILK BEZ GMO oraz granulowana pasza treściwa GOLMIX CIELAK BEZ GMO.

Prawidłowy start (odpajanie) w odchowie cieląt jest jednym z ważniejszych okresów zarówno dla przyszłych krów mlecznych, jak i bydła opasowego. W tym okresie mają miejsce dwa ważne procesy. Pierwszy z nich to nabywanie odporności poprzez immunoglobuliny zawarte w siarze. Należy starać się, aby do pół godziny po wycieleniu podać pierwszą porcję siary (pierwsze zdojenie krowy do 4-5, aby uniknąć zaburzeń okołowycieleniowych) w ilości od 700 do 1.000 ml. Siarę należy podawać w jednorazowych dawkach do 1,5 litra (w celu nie przepełniania trawieńca) w 3 odpojeniach dziennie.

Od 4 dnia można wprowadzić Golmilk 1 BEZ GMO wg następującego schematu:

4 dzień 5-6 dzień Od 7 do 10 dnia
Dwa razy dziennie 1,5 litra siary i 1 raz dziennie 1,5 litra Golmilk 1 BEZ GMO Raz dziennie 1,5 litra siary i dwa razy dziennie 1,5 litra Golmilk 1 BEZ GMO Dwa razy dziennie 2,5-3 litra Golmilk 1 BEZM GMO

Od 2 tygodnia można również zacząć stosować Golmilk Len wg podobnego systemu przejściowego. Od 3 tygodnia można podawać Golmilk 2 BEZ GMO pamiętając o stopniowej zmianie.

Drugi proces to stymulowanie rozwoju przedżołądków w celu spowodowania zmiany układu pokarmowego typowego dla zwierząt monogastrycznych na typowy dla przeżuwaczy. W tym celu należy możliwie wcześnie zacząć podawać paszę treściwą Golmix Cielak BEZ GMO. W celu maksymalizacji spożycia paszy treściwej należy pamiętać o nieprzepajaniu cieląt mlekiem i zapewnienia stałego dostępu wody. Ważne jest także, aby pasze były świeże i często wymieniane (woda czysta). Kryterium odstawienia pójła jest ilość pobieranej paszy treściwej (ok 1,5 kg).

 • GOLMIX Cielak bez GMO

  Pasza treściwa przeznaczona do żywienia cieląt od 14 dnia życia do 150 kg o odpowiednio dobranym składzie surowcowym (duży udział drożdży, odpowiednie białko, wysoka energia, specjalnie dobrany skład witaminowo-mineralny).

Parametry mieszanki Golmix Cielak BEZ GMO
Białko organiczne % 18
EM MJ 10,5
BTJP kg s.m. 64
BTJE g/kg s.m. 120
BTJN g/kg s.m. 135
Wapń % 0,9
Fosfor % 0,5
Sód % 0,3
Magnez % 0,35
Witamina A j.m. 27.500
Witamina D3 j.m. 5.500
Witamina E mg 50

Poniższa tabela przedstawia proponowany program żywienia cieląt w 3 pierwszych miesiącach życia.

Wiek Golmilk X Golmix Cielak BEZ GMO Siano Woda stały dostęp Kiszonka z kukurydzy dobrej jakości
1-6 dni Siara - - - -
7 dzień 61 - - - -
2 tydzień 61 Do woli - Do woli -
3 tydzień 61 Do woli Do woli Do woli -
4-7 tydzień 61 Do woli Do woli Do woli Ptzyzwyczajanie
8 tydzień 41 ok. 1 kg Do woli Do woli Do woli
9 tydzień 31 1-1,5 kg Do woli Do woli Do woli
10-12 tydzień - ok. 1,5 kg Do woli Do woli Do woli
Od 12 tygodnia - 2-2,5 kg Do woli Do woli Do woli
 • GOLMILK 1 bez GMO

  Przeznaczone do odpajania od 4 dnia do 4 tygodnia lub do końca okresu odpajania. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością składników o wysokim stopniu przyswajalności.

 • GOLMILK 2 bez GMO

  Przeznaczone do odpajania od 3 tygodnia do końca okresu odpajania. Pozwala na ekonomiczne żywienie starszych cieląt

 • GOLMILK len bez GMO

  Przeznaczone do odpajania od 2 tygodnia do końca okresu odpajania. Zawiera specjalnie preparowane siermię lniane, zalecany w przypadku występowania biegunek

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook