Pasze dla bydła mlecznego

Pasze dla bydła mlecznego powstały w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i doświadczenia wielu hodowców. Nowoczesna formuła naszych pasz oraz sposób ich komponowania z surowców uwzględnia zarówno energetyczne, jak i białkowe zapotrzebowania wysokowydajnych krów. Optymalizując poszczególne produkty bierzemy pod uwagę ich stopień rozkładu w żwaczu oraz strawność w jelicie. Wymusza to stosowanie wysokiej jakości surowców, a co za tym idzie rezygnację z tanich zamienników takich jak np. mocznik. Wszystkie nasze produkty są melasowane.

Program żywienia bydła mlecznego – linia standardowa

 • GOLMIX LACTO 15 BEZ GMO

  Pasza dla bydła o odpowiednio zbilansowanym poziomie białka ogólnego i energii, zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe, zielonki oraz dobrej jakości kiszonki z traw i roślin motylkowych. Zawarty w niej podwyższony poziom magnezu przeciwdziała tężyczce pastwiskowej, a dodatek kompozycji minerałów i olejków esencjonalnych pozwala na zmniejszenie rozkładalności w żwaczu białka i skrobi zawartych w paszach. Przekłada się to na zwiększenie stopnia ich wykorzystania. Efektem tego jest obniżenie zawartości mocznika w mleku, lepsza wydajność w laktacji i wyższy poziom białka w mleku (efekt białka i skrobi chronionych). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności do 6.500 litrów.

 • GOLMIX LACTO 18 PODSTAWOWA BEZ GMO

  Produkt zalecany do przygotowywania mieszanek w żywieniu paszami o średniej zawartości białka trawy w lipcu, sierpniu i wrześniu oraz słabszej jakości kiszonki z traw. Przeznaczona dla krów o wydajności do 6500 litrów.

 • GOLMIX LACTO 18 BEZ GMO

  Zalecana jako uzupełnienie pasz objętościowych o średniej zawartości białka (np. kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1). Zawiera dodatek zmniejszający rozkład białka i skrobi w żwaczu. Pasza o średnim poziomie energii, przeznaczona dla krów o wydajnościach do 6.500 litrów.

 • GOLMIX LACTO 20 BEZ GMO

  Mieszanka uzupełniająca przeznaczona jest dla krów mlecznych żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (ok. 70%). Charakteryzuje się wysokim poziomem białka, specjalnie dobranymi źródłami energii, dodatkiem białka chronionego oraz dodatkiem chroniącym białko i skrobię w żwaczu. Zalecana jest dla krów o wydajności od 7.000 litrów.

j.m. 15 18 podstawowa 18 20
B.O. % 15 18 15 20
JPM kg s.m. 1,00 0,95 0,99 1,00
BTJP g/kg s.m. 56 53 65 79
BTJE g/kg s.m. 110 105 120 130
BTJN g/kg s.m. 120 125 140 150
Wapń % 0,80 1,30 0,90 1,00
Fosfor % 0,50 0,80 0,50 0,50
Sód % 0,35 0,10 0,35 0,40
Magnez % 0,45 0,30 0,35 0,40
Selen mg 0,6 0,6 0,6 0,6
Witamina A j.m. 9.000 9.000 9.000 9.000
Witamina D3 j.m. 3.000 3.000 3.000 3.000
Witamina E mg 27 27 27 27
Białko chronione + - + +

Program żywienia bydła mlecznego – linia forte

 • GLOMIX LACTO 15 forte BEZ GMO

  Podobnie jak GOLMIX LACTO 15 BEZ GMO zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe zielonki oraz dobrej jakości kiszonki z traw i roślin motylkowych. Zawiera podobnie wysoki poziom magnezu. Różni się wyższym poziomem energii, dodatkiem tłuszczu chronionego i wyższym poziomem białka trawionego w jelicie cienkim, a także większym dodatkiem kompozycji olejków esencjonalnych. Ma to na celu lepsze pokrycie potrzeb wysokowydajnych krów (8.000-10.000 litrów mleka)

 • GOLMIX LACTO 18 forte BEZ GMO

  Zalecana jako dodatek w żywieniu oparta o podobną bazę pasz objętościowych, jak przy żywieniu z udziałem  GOLMIX LACTO 18 BEZ GMO. Charakteryzuje się podwyższonym poziomem białka i energii trawionej w jelicie oraz zawartością dodatku chroniącego białko i skrobię w żwaczu. Jej skład surowcowy został zoptymalizowany w celu pełniejszego pokrycia potrzeb krów wysoko wydajnych (pow. 6500 litrów mleka).

 • GOLMIX LACTO 18 forte plus BEZ GMO

  Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych żywionych paszami o niższej zawartości energii (przewaga sianokiszonek, słabsze energetyczne kiszonki z kukurydzy). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności powyżej 7.500 litrów mleka.

 • GOLMIX LACTO 18 forte extra BEZ GMO

  Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych, u których występuje niedobór energii w paszy. Zalecana szczególnie przy żywieniu w okresie zimowym przy przewadze sianokiszonek lub słabszej energetycznie kiszonce z kukurydzy. Niezbędna w okresie okołowycieleniowym. Prawidłowe dawkowanie

  • na 14 dni przed wycieleniem 1-3 kg dziennie,
  • do 30 dni po wycieleniu 3-4 kg dziennie.

Można stosować do 100 dnia po wycieleniu przy niedoborach energetycznych w ilości do 6-10 kg dziennie w zależności od wydajności mlecznej. Zawiera dodatki chroniące białko i skrobię przed rozkładem w żwaczu w celu zwiększenia udziału białka dostępnego jelitowo.

 • GOLMIX LACTO 20 forte BEZ GMO

  Mieszanka wysoko ceniona przez wymagających hodowców posiadających krowy o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (ok. 10.000 litrów). Zalecana dla zwierząt żywionych w oparciu o bazę pasz objętościowych podobną, jak w przypadku GOLMIX LACTO 20 BEZ GMO. Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego w jelicie (białko chronione).

 • GOLMIX LACTO 20 forte plus BEZ GMO

  Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (około 10.00 litrów). Przeznaczona dla bydła żywionego w przewadze paszami niskobiałkowymi (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie specjalistycznych dodatków tworzy paszę o wysokim poziomie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego w jelicie (białko chronione). Kompozycja substancji nieorganicznych i biologicznych buforujących treść żwacza przeciwdziała stanom kwasicowym.

j.m. 15 forte BEZ GMO 18 forte BEZ GMO 18 forte plus BEZ GMO 18 forte extra BEZ GMO 20 forte BEZ GMO 20 forte plus BEZ GMO
Białko organiczne % 15 18 18 18 20 20
Nel MU 6,8 6,5 6,9 7,4 6,8 7,4
JPM kg s.m. 1,08 1,04 1,096 1,18 1,08 1,18
BTJP g/kg s.m. 61 70 80 80 105 116
BTJE g/kg s.m. 120 125 136 138 155 170
BTJN g/kg s.m. 120 140 149 155 165 170
Wapń % 0,80 0,90 1,00 0,90 1,00 0,90
Fosfor % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sód % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,35
Magnez % 0,45 0,35 0,30 0,30 0,40 0,35
Selen mg 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Witamina A j.m. 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Witamina D3 j.m. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Witamina E mg 27 27 27 27 27 27
Białko chronione + + + + + +
Tłuszcz chroniony + + + + + +

Koncentraty dla bydła mlecznego

 • GOLMIX LACTO 37 BEZ GMO

  Koncentrat przystosowany do przygotowania we własnym zakresie mieszanek dla krów. Zalecany przy żywieniu paszami objętościowymi o średniej zawartości białka (kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1). W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę odpowiadającą parametrami GOLMIX LACTO 18 forte BEZ GMO, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami. Przykładową recepturę zaprezentowano poniżej.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

Visit Us On Facebook