Próby żelazne – w trosce o jakość pasz -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Próby żelazne – w trosce o jakość pasz

24.06.2021

Od 1 lipca zmieniamy system pobierania i deponowania prób żelaznych na fermie. Przy dostawie pasz luzowych będą pobierane 2 próby.

Próby żelazne pobierane są z dostarczanej partii paszy przez specjalnie przeszkolonych w tym celu kierowców. Pobierane są na terenie gospodarstwa, do którego przywieziono paszę, bezpośrednio przed rozładunkiem. Stanowią kluczową rolę w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do jakości paszy, umożliwiając ponowną weryfikację jakości produktu.

Od 1 lipca przy dostawie pasz luzowych będą pobierane 2 próby żelazne paszy do specjalnej torebki. Po pobraniu, każda próbka będzie opisywana, zgodnie ze wzorem na torebce i zdeponowana na fermie w obecności kierowcy i hodowcy.

Próby żelazne pobierane są z każdej dostawy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Istotne jest, by przechowywane były we właściwych warunkach, co oznacza, że pasza musi znajdować się w specjalnej, bezpiecznej kopercie, do której została pobrana, w miejscu suchym, czystym i przewiewnym.

W razie jakichkolwiek pytań lubą wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami żywieniowymi.

Zobacz więcej – obejrzyj film .

Dowiedz się więcej o jakości naszych produktów tutaj.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2021 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook