Pasze dla tuczników – jak wybrać właściwie? -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Pasze dla tuczników – jak wybrać właściwie?

2.04.2020

Pasze dla trzody chlewnej  odgrywają bardzo dużą rolę w produkcji, a dzieje się tak z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze koszty z nimi związane stanowią ok 70% ogółu nakładów, jakie należy ponieść w celu uzyskania zadowalających efektów. Po drugie – odpowiedni dobór pożywienia może znacząco przełożyć się na sukces naszej hodowli. W artykule tym przedstawimy podstawowe zasady, którymi należy się kierować wybierając paszę dla tuczników.

Po pierwsze – odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa

Jednym z fundamentalnych warunków prawidłowego żywienia trzody chlewnej jest pokrycie zapotrzebowania na energię. Właśnie dlatego podawane świniom pożywienie powinno być odpowiednio zbilansowane. Należy przy tym szczególnie pamiętać, iż powinno się nie tylko unikać niedoboru poszczególnych składników, ale także ich nadmiaru. Warto także nadmienić, iż to ile i jakich składników potrzebują hodowane przez nas zwierzęta zależne jest od kilku podstawowych czynników, do których możemy m.in. zaliczyć:

  • Wiek
  • Masę ciała
  • Stan fizjologiczny
  • Produkcyjność
  • Potencjał genetyczny
  • Stan zdrowotny zwierząt

Po drugie – monitoruj sytuację

Biorąc pod uwagę, że na potrzeby energetyczne zwierząt wpływa wiele różnych czynników należy je na bieżąco monitorować i wraz z ich zmianami dokonywać stosownych korekt w dawce pokarmowej. W razie wątpliwości warto skonsultować się także z doradcą do spraw żywienia, który posiada odpowiednią wiedzę i z pewnością będzie w stanie rozwiązać wiele problematycznych zagadnień. Nawet krótka konsultacja może sprawić, że w przyszłości unikniemy wielu poważnych problemów.

Po trzecie – określenie opłacalności tuczu

Opłacalność tuczu mierzymy w oparciu o dwa podstawowe parametry, które są ściśle powiązane ze stosowaną w danej hodowli paszą. Pierwszym z nich jest tzw. FCR (ang. Feed Conversion Ratio), czyli współczynnik zużycia paszy na przyrost masy ciała. Wprawne zabiegi mogą sprawić, iż zużycie paszy wyrażone w kilogramach się zmniejszy, a przyrosty pozostaną niezmienne. Drugi istotny wskaźnik, który należy brać pod uwagę to koszt paszowy produkcji 1 kg żywca. Tutaj również mamy do czynienia z kalkulacją mającą pokazać nam w prosty sposób, ile kosztuje nas pasza pozwalająca na wyprodukowanie 1 kg żywca. Optymalizacja obydwu wymienionych parametrów może sprawić, iż wyniki naszej hodowli znacząco się poprawią.

Pasze dla tuczników – wybierz właściwie

Dobór pasz dla tuczników powinien być więc oparty o zapotrzebowanie energetyczne zwierząt, a co za tym idzie – odpowiednio zbilansowaną dawkę pokarmową. Dodatkowo należy na bieżąco monitorować sytuację w swojej hodowli i w razie potrzeby – dokonywać korekt w składzie paszy. Takie działania w połączeniu ze śledzeniem wskaźnika FCR, czy kosztu paszowego na 1 kg żywca pozwolą nam na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook