Pasza dla kur niosek – zasady właściwego doboru -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Pasza dla kur niosek – zasady właściwego doboru

9.12.2019

Warunki, jakie powinny spełniać pasze dla kur niosek uzależnione są m.in. od anatomii przewodu pokarmowego, wieku dojrzewania płciowego oraz tempa wzrostu. Z kolei zapotrzebowania na poszczególne składniki oraz proporcje pomiędzy nimi warunkują takie aspekty jak: rasa, wiek, faza nieśności, warunki i sposób utrzymania stada, a także pora roku. W raz ze starzeniem się osobników zmienia się m.in. zapotrzebowanie na tłuszcz, czy też struktura paszy. Te i inne czynniki mają niebagatelny wpływ na sukces hodowli, należy więc do nich przyłożyć szczególną wagę.

Żywienie w okresie odchowu

Żywienie stad nieśnych można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest okres odchowu, który obejmuje pierwsze 19-20 tygodni. Właściwy dobór pasz w tym okresie pozytywnie przełoży się na uzyskane tempo wzrostu oraz zrównoważony rozwój wszystkich organów wewnętrznych. Ponadto odpowiednie żywienie kur niosek wpływa na osiągnięcie odpowiedniej masy ciała, a także dojrzałości przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Skutkiem nieprawidłowego odżywiania może być np. przyśpieszenie dojrzewania wywołane nadwyżką białka.

Żywienie w okresie produkcyjnym (nieśności)

Kolejnym etapem żywienia kur niosek jest okres produkcyjny (nieśności), który trwa mniej więcej do 90-100 tygodnia życia. Warto pamiętać, iż są to zwierzęta o najwyższej produkcyjności w stosunku do masy ciała. Tak duże „obciążenie” organizmu wymaga więc dokładnego zbilansowania dawki pokarmowej. Wraz ze „starzeniem” się osobników zmienia się pobranie paszy, co z kolei powoduje konieczność stosowania kilku różnych mieszanek o zróżnicowanych parametrach. Niezwykle istotne są takie czynniki jak: wysoka koncentracja składników pokarmowych, ich dobór pod kątem smakowitości, właściwe proporcje aminokwasów i składników mineralnych. Tego typu zabiegi gwarantują osiągnięcie dobrych wyników produkcyjnych bez względu na wiek. Stosując się do przedstawionych zasad otrzymamy właściwą twardość i grubość skorupy jaj. Zastosowane poprawki mają też na celu poprawę strawności oraz odpowiednie wybarwienie żółtka.

Struktura paszy i stosowanej kredy

Należy również pamiętać, iż istotną kwestią jest struktura paszy. W okresie odchowu powinno stosować się kruszonkę lub paszę sypką, której grubość dostosowana jest do wieku ptaków. Z kolei w okresie nieśności wskazane jest gruboziarnista mieszanka sypka. Pozwala ona w optymalny sposób wykorzystać wszystkie składniki paszy i tworzy warunki do odpowiedniego funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Dodatkowo w paszach dla kur niosek zaleca się stosowanie dwóch rodzajów kredy (drobnej oraz grubej – żwirek). Należy przy tym pamiętać, że proporcje pomiędzy nimi powinny być odpowiednio dostosowane do wieku kur. Należy także pamiętać, iż w tego typu paszach ważna jest nie tylko jej struktura, ale także jej powtarzalność. Można to zbadać poprzez podział paszy na kilka frakcji.

Zadbaj o właściwą pracę wątroby

W prawidłowym bilansowaniu pasz dla kur niosek niezwykle istotne jest, aby zadbać o prawidłową pracę wątroby (zwłaszcza u osobników po 60 tygodniu życia). Jeżeli w podawanej zwierzętom dawce pokarmowej będzie zbyt duża ilość tłuszczu, to wówczas może dochodzić do stłuszczenia się tego organu. Oczywistym jest, iż negatywnie przekłada się na wskaźniki produkcyjne, ilość upadków, a w szczególności jakość skorup. Należy więc bacznie obserwować ten parametr, w szczególności u starszych ptaków.

Podsumowanie

Podsumowując można powiedzieć, że bez względu na wiek właściwy dobór paszy ma za zadanie zagwarantować zarówno dobry stan zdrowia, jak i osiągnięcie właściwych efektów produkcyjnych. Wybór odpowiedniego produktu powinien być więc właściwie przemyślany. Warto także skonsultować tę kwestię z doradcą żywieniowym, który podpowie, jaki wyrób najlepiej sprawdzi się w danej hodowli.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook