Pasza dla bydła opasowego – jak wybrać właściwie? -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Pasza dla bydła opasowego – jak wybrać właściwie?

10.01.2020

Inwestycja w bydło opasowe jest postrzegana przez hodowców jako długoterminowa. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż okres tuczu zazwyczaj przekracza 15 miesięcy. Można go jednak skrócić poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań żywieniowych, które mogą pozwolić na uzyskanie przyrostów oscylujących w granicach 1200 g dziennie. W artykule tym przedstawiamy wskazówki jakie działania należy podjąć, aby hodowla była możliwie najbardziej opłacalna ekonomicznie.

Krowa to przede wszystkim przeżuwacz

Planując żywienie bydła warto pamiętać, iż mamy tutaj do czynienia z przeżuwaczami. Jest to o tyle istotne, iż procesy trawienne odbywające się w przedżołądkach polegają na współdziałaniu z bakteriami i pierwotniakami. Warto więc  mieć na uwadze fakt, iż żywiąc bydło tak naprawdę odżywiamy drobnoustroje znajdujące się w żwaczu. Dostarczane składniki pokarmowe mają wpływ m.in. na takie aspekty jak podtrzymanie funkcji życiowych, uzyskiwanie właściwych przyrostów, czy też właściwy stan zdrowia zwierzęcia.

Czy sama pasza objętościowa to dobre rozwiązanie?

Według wielu opinii do uzyskania prawidłowych przyrostów wystarczy zastosowanie jedynie paszy objętościowej. Bez wątpienia jeżeli będziemy bazować na takim pokarmie, to hodowane przez nas  bydło urośnie. Mimo wszystko okres tuczu będzie zdecydowanie dłuższy. Opłacalność ekonomiczną inwestycji można poprawić poprzez uzupełnienie dawki żywieniowej o tzw. pasze treściwe, które skracają okres tuczu.

bydło-opasowe

Pasze treściwe dla bydła – dlaczego warto je stosować?

Jak już wcześniej wspominano to właśnie pasze treściwe są tym czynnikiem, który w znaczący sposób przekłada się na skrócenie okresu tuczu. Tego typu produkt powinien być przede wszystkim oparty o ziarna zbóż stanowiące najlepsze źródło energii. Źródłem białka będzie przede wszystkim śruta sojowa lub słonecznikowa.

Spośród zbóż będących dobrym źródłem energii szczególną uwagę należy zwrócić na pszenicę oraz pszenżyto. Oferowane na rynku mieszanki paszowe mogą także zawierać różne dodatki takie jak np. żywe drożdże. W znaczący sposób wpływają na poprawę strawności oraz chelaty.

Wysokiej jakości pasze stosowane zimą

Wiele gospodarstw w okresie zimowym decyduje się na stosowanie pasz gorszej jakości. Jest to złudna oszczędność, gdyż efektem takich działań jest niepokryte zapotrzebowanie na składniki pokarmowe oraz witaminy. Warto więc zadbać, aby zwierzęta również w tym okresie otrzymały odpowiednio dobrane pożywienie.

Taniej nie znaczy lepiej

Z perspektywy powyższych argumentów widać wyraźnie, iż żywienie bydła opasowego samą paszą objętościową przyniesie pożądany efekt, jednak będzie on znacznie odłożony w czasie. Chcąc zintensyfikować swoją produkcję warto stosować także paszę treściwą, która w znaczący sposób przełoży się na dobowe przyrosty masy ciała. Taki zabieg pozytywnie przełoży się też na płynność finansową hodowli, ze względu na skrócony okres tuczu.

Z perspektywy powyższych argumentów widać wyraźnie, iż żywienie bydła opasowego samą paszą objętościową przyniesie pożądany efekt, jednak będzie on znacznie odłożony w czasie. Chcąc zintensyfikować swoją produkcję warto stosować także paszę treściwą, która w znaczący sposób przełoży się na dobowe przyrosty masy ciała. Taki zabieg pozytywnie przełoży się też na płynność finansową hodowli, ze względu na skrócony okres tuczu.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook