Oznaczanie produktów jako „wolne od GMO” oraz „wyprodukowane bez GMO” -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Oznaczanie produktów jako „wolne od GMO” oraz „wyprodukowane bez GMO”

6.12.2019

Od 1 stycznia 2020 producenci żywności oraz pasz dla zwierząt mogą, po spełnieniu określonych wymogów, stosować na swoich wyrobach oznaczenia „wolne od GMO” lub „wyprodukowane bez GMO”. W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć specyfikę nowych regulacji prawnych. Zwrócimy uwagę na to, kiedy można posługiwać się tego typu symbolami oraz jakie przewidziano kary za ich niewłaściwe wykorzystanie.

Kiedy stosować oznaczenie „wolne od GMO”, a kiedy „wyprodukowane bez GMO”

Przede wszystkim stosowanie oznaczenia „wolne od GMO” odnosi się do produktów roślinnych i będzie zasadne tylko wtedy, gdy dany produkt posiada odpowiednik modyfikowany genetycznie. Dodatkowo musi być to wyrób, który jest dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, iż w grupie tej znajdzie się kukurydza, rzepak, soja oraz burak cukrowy.

Ustawodawca wskazuje także na regulacje dotyczące produktów wieloskładnikowych (żywności oraz pasz dla zwierząt). W tym przypadku jako „wolne od GMO” będzie można oznaczyć wyroby, których wszystkie składniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego będą spełniały warunki określone w ustawie.
Dodatkowo w produktach żywnościowych łączna masa składników wolnych od GMO musi stanowić ponad 50% wagi wszystkich surowców użytych w chwili ich użycia w celu wyprodukowania tej żywności.

Ze stosowania oznaczeń „wyprodukowano bez użycia GMO” będą mogli korzystać producenci wytwarzający wyroby pochodzenia zwierzęcego (m.in. mięso, mleko, sery), pod warunkiem iż zwierzęta były karmione paszą wolną od GMO. Warto zauważyć, że selekcji tej nie podlega pasza, która zawiera materiał składający się z GMO w części nie większej niż 0,9% z zastrzeżeniem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie.

Kary za niewłaściwe użycie znaku oraz brak odpowiedniej dokumentacji

Uprawnienia do stosowania oznaczenia „wyprodukowano bez użycia GMO” uzyskają także podmioty wytwarzające produkty wieloskładnikowe, w skład których wchodzi co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego.

Samo oznaczanie wyrobów będzie polegało na umieszczeniu odpowiedniego znaku graficznego na opakowaniu oraz w dokumentacji towarzyszącej określenia.

Kary za niewłaściwe użycie znaku oraz brak odpowiedniej dokumentacji

Za fałszowanie dokumentacji o żywności przewidziano karę do 10-krotności korzyści, którą dany przedsiębiorca uzyskał lub mógłby uzyskać w wyniku wprowadzenia produktu na rynek. Sankcja ta nie może być jednak niższa, niż 2.000 PLN.

Dodatkowo za brak wymaganej dokumentacji oraz stosownych badań laboratoryjnych przewidziano sankcję w wysokości 40-krotności korzyści, którą przedsiębiorca uzyskał lub mógłby uzyskać w wyniku wprowadzenia produktu na rynek. Kara ta nie może być jednak niższa, niż 4.000 PLN.

Kary za niewłaściwe użycie znaku oraz brak odpowiedniej dokumentacji

Osobną przypadkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca, u którego wykryto nieprawidłowości nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Wówczas odpowiednie organy będą mogły na niego nałożyć sankcję w wysokości od 2.000 do 4.000 PLN.

Na koniec warto także zauważyć, iż przepisów ustawy nie stosuje się do żywności i pasz wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym państwie Unii Europejskiej zgodnie z prawem tego państwa.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook