Nowe terminy skupu zbóż od lokalnych dostawców -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Nowe terminy skupu zbóż od lokalnych dostawców

8.05.2020

Szanowni Państwo,

w związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa COVID-19 aktualizujemy harmonogram skupu zbóż od lokalnych dostawców (tzw. skup na bramie). Począwszy od poniedziałku 11 maja skup zbóż we wszystkich lokalizacjach odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku.

Zmiany te podyktowane są troską o zdrowie zarówno naszych kontrahentów, jak i pracowników. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Z życzeniami zdrowia
Golpasz S.A.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A.
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

KRS 0000067125
Sąd Rejonowy w Toruniu
NIP 878-00-08-977
REGON 870220647
kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości

© Copyright 2021 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook