Niski poziom skrobi w kiszonkach z kukurydzy -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Niski poziom skrobi w kiszonkach z kukurydzy

25.03.2020

Występowanie suszy skutkuje nie tylko spadkiem ilości plonów, ale także ich niższą jakością. Doradcy żywieniowi pobierając próbki pasz z gospodarstw często obserwują bardzo niski poziom skrobi w kiszonkach z kukurydzy. Co to oznacza? Oznacza to, że w wielu przypadkach może brakować energii w dawce pokarmowej. Wiąże się to zazwyczaj ze spadkiem produkcji mleka, pogorszonym rozrodem w stadzie oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów na dodatkowe pasze treściwe.

Nasze rozwiązania Golmix Energy i Golmix Energy Power

Firma Golpasz jako pierwsza postanowiła wyjść naprzeciw problemom hodowców. W styczniu 2020r. wyprodukowaliśmy zatem dwa korektory energetyczne, aby przy użyciu niskich nakładów finansowych pomóc hodowcom uzyskać lepsze wyniki produkcji niwelując deficyty energetyczne oraz wydłużyć w czasie skarmianie ograniczonych zasobów kiszonki z kukurydzy. Golmix Energy oraz Golmix Energy Power opierają swój skład na komponentach zawierających różne źródła energii. Produkty te odpowiednio wkomponowane w dawkę pokarmową przez naszych doradców, pozwalają zwiększyć produkcję mleka oraz zaoszczędzić nawet 50% kiszonki z kukurydzy. Zapraszamy zatem do kontaktu z naszymi doradcami w celu umówienia wizyty lub zdalnej pomocy żywieniowej!

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook