Hodowla brojlerów: jak dbać o zdrowe jelita? -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Hodowla brojlerów: jak dbać o zdrowe jelita?

6.02.2020

Nie jest tajemnicą, iż właściwa dbałość o jelita ma niebagatelny wpływ na zdrowie brojlerów. Potencjalne problemy z nimi związane mogą negatywnie przełożyć się na przyrosty uzyskiwane przez hodowcę. W artykule tym przedstawimy kilka wskazówek, w jaki sposób zadbać o ten aspekt, aby uchronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Omówimy m.in. takie czynniki jak przygotowanie budynków inwentarskich, czy też żywienie zwierząt.

Szybkie wykrycie problemu

Problemy jelitowe brojlerów można zdiagnozować na dwa sposoby. Pierwszą, a zarazem najprostszą metodą jest sprawdzanie wilgotności ściółki. Należy jednak mieć na uwadze, iż rozwiązanie to ma swoje wady, gdyż na podłoże wpływa też szereg innych parametrów. Możemy w śród nich wyróżnić takie czynniki, jak np. wilgotność powietrza w kurniku, wydajność wentylacji, wielkość obsady, czy też rodzaj oraz chłonność ściółki. Używając tej metody warto więc wziąć poprawkę, na te aspekty, gdyż mogą one spowodować zakłamanie uzyskanego obrazu.

Druga, dużo bardziej miarodajna metoda polega na regularnym monitorowaniu zdrowia ptaków. Jest to rozwiązanie dużo bardziej czasochłonne, generujące większe koszty, jednak daje ono dużo lepszy obraz aktualnej sytuacji. Właściwa diagnoza postawiona przez lekarza weterynarii może znacznie ułatwić wyeliminowanie problemu.

Dezynfekcja i dezynsekcja kurnika

Właściwa dezynfekcja i dezynsekcja kurnika jest kolejnym elementem, który może zapobiec pojawieniu się problemów jelitowych u brojlerów. Tego typu zabieg powinien być przeprowadzony według określonych zasad. Po pierwsze przed opróżnieniem budynku inwentarskiego należy wykonać wstępny oprysk ściółki, ścian  i sufitów przy użyciu insektycydu. Zabieg ten pozwoli wyeliminować dorosłe owady, które wylęgły się w czasie odchowu. Następnie (po zdjęciu ściółki i pomiotu) należy zmyć z podłoża pozostałości organiczne. Kolejnym etapem jest dezynfekcja linii pojenia oraz karmideł.

Po zakończeniu wyżej wymienionych prac należy odczekać aż obiekt całkowicie wyschnie, wówczas można przejść do dezynfekcji właściwej. Następnie należy ponownie, kilkukrotnie przewietrzyć kurnik. Zaścielony kurnik warto poddać ozonowaniu, które usunie pozostałości po uprzednio użytych środkach chemicznych

Właściwe przygotowanie kurnika

Właściwe przygotowanie kurnika także ma niebagatelny wpływ na zdrowie ptaków. Niezwykle istotna jest wyściółka, która powinna mieć grubość od 5 do 8 cm (5 ton materiału na 1000 m2 powierzchni). Warto także pamiętać, iż ściółka powinna posiadać odpowiednią wilgotność oraz temperaturę (w chwili zasiedlenia powinna ona wynosić 30 stopni Celsjusza). Najogólniej można powiedzieć, że wpływ na zdrowe jelita brojlerów ma mikroklimat panujący w kurniku.

Pasza i woda

Jak nietrudno się domyślić na zdrowe jelita brojlerów wpływa także odpowiednie właściwe żywienie ptaków. Chodzi tu nie tylko o sam skład pokarmu (nawet jeden nieprawidłowo wymieszany składnik może negatywnie przełożyć się na integralność jelit), ale także o jego podawanie. Warto zwrócić uwagę na to, żeby poidła i koryta w budynku inwentarskim były łatwo dostępne, co znacząco ułatwi ptakom szybkie pobieranie pokarmu. Planując odpowiednie dawki żywieniowe warto skonsultować się z doradcą, który podzieli się swoją wiedzą i podpowie, jakie produkty należy stosować w celu zadbania o zdrowie inwentarza.

Rozwój mikroflory jelit

Dobrym rozwiązaniem jest także dbanie o rozwój mikroflory jelit. Pomóc tutaj może stosowanie prebiotyków i synbiotyków, jako dodatków do prestarterów. Taki zabieg stanowi bardzo dobrą profilaktykę, jeżeli chodzi o choroby jelit, gdyż powoduje on wypieranie drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto także unikać antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Wiele czynników wpływających na zdrowe jelita

Widać więc, że wpływ na zdrowie jelit u brojlerów ma wpływ wiele czynników. W ich skład wchodzi zarówno dezynfekcja i dezynsekcja kurnika, odpowiedni mikroklimat panujący w budynku inwentarskim, a także właściwy skład pożywienia. Niebagatelne znaczenie ma też sposób podawania pokarmu. Jeżeli będzie on łatwo dostępny, to znacząco zminimalizuje to ryzyko rozwoju choroby.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook