Aktywne drożdże w żywieniu bydła -- Golpasz | Pasze dla drobiu, bydła i trzody

Aktywne drożdże w żywieniu bydła

30.03.2020

Od kilku lat hodowcy coraz częściej w żywieniu używają produktów zawierających drożdże. Trudno byłoby znaleźć w Polsce firmę produkującą pasze oraz dodatki żywieniowe która nie miałaby w swojej ofercie takich produktów. Na świecie jest zidentyfikowanych zaledwie kilkaset drożdży. Drożdży używa się w przemyśle piekarniczym, produkcji alkoholi, farmaceutycznym, ale wśród nich tylko jedna grupa jest najbardziej przydatna zwierzętom, jest nim grupa Saccharomyces cerevisiae. W takim razie jaki jest podział drożdży zawartych w produktach paszowych? Pierwszą grupą są to produkty zawierające tzw. drożdże paszowe, piwne. Głownie takie produkty dostarczają zwierzętom mikro i makro elementy, witaminy z grupy B, dostarczają białko oraz poprawiają smakowitość produktu. Drugą grupą produktów drożdżowych są mieszaniny w których używa się metabolitów drożdży lub drożdży hydrolizowanych, produkty te poza cechami produktów z drożdzami paszowymi wnoszą także gotowe produkty aktywności drożdży, czyli wysuszone metabolity. I trzecią grupą produktów drożdżowych, są preparaty oparte o aktywne żywe drożdże. Na tej właśnie grupie produktów skupimy się bardziej.

Na świecie jak i w Polsce w produktach zawierający żywe drożdże używa się czterech szczepów drożdży. Szczepy te zostały wyselekcjonowane pod kątem ich przydatności i ekonomii w żywieniu zwierząt. Zatem jak stwierdzić czy dany produkt zawiera drożdze aktywne i który jest to szczep? Producent zazwyczaj informuje o nazwie własnej szczepu np. Levucell S.C., lub podaje jego symbol np. CNCM I-1077, powinien też podać jego „stężenie” czyli CFU (JTK, KBE, takie też oznaczenia występują). CFU jest zapisem matematycznym i daje tu duże pole popisu. Na opakowaniach pojawiają się zapisy: CFU 2X1011 , CFU 500000000000000, JTK 4000X106 , lub ich kombinacje. Jest to dość ważna informacja bo określa ona „moc” danego produktu z drożdżami. I tu bardzo ważna informacja, każdy z tych czterech szczepów używanych w produktach drożdżowych ma inne CFU które jest zalecane przez producenta szczepu, w związku z tym nie można ze sobą porównywać produktów które mają różne szczepy, ponieważ np. w przypadku Levucell S.C. dzienne CFU na szt/dzień wynosi 1X1010 a w przypadku innego szczepu może wynosić 7X1010  i nie oznacza to, że ten inny szczep jest 7 razy mocniejszy, po prostu przy tych różnych CFU ich działanie jest takie samo.   Skoro wiemy jak rozróżnić produkt który zawiera drożdże aktywne od nieaktywnych, czas poznać zalety z ich stosowania.

Przed hodowcami bydła pojawiają się nowe wyzwania, chęć osiągnięcia coraz lepszych wyników w hodowli, zwiększona produkcja mleka, powodują, że muszą sięgać po nowe rozwiązania w żywieniu. Ideą zastosowania aktywnych żywych drożdży jest głównie poprawa funkcjonowania żwacza poprzez:

  • stabilizację pH (naturalne buforowanie przez mikroflorę),
  • poprawę fermentacji,
  • wyższą produkcję lotnych kwasów tłuszczowych (energia z włókna),
  • wyższe pobieranie suchej masy, wyższą strawność włókna.

Główną przesłanką w stosowaniu żywych drożdży jest ich działanie jako biologicznego bufora w problemach metabolicznych u krów (kwasica). Drożdże do swojego rozwoju i bytowania potrzebują skrobi, stąd jej nadmiar w żwaczu jest przez nie wykorzystywany do własnego rozwoju, przy okazji ograniczając w ten sposób produkcję kwasu mlekowego, a co za tym idzie podnosząc pH żwacza. Przy okazji pozytywnie wpływają na wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy, co wspomaga dalszą redukcję tego kwasu w żwaczu.

Drugim działaniem drożdży jest poprawa środowiska żwacza, poprzez wykorzystanie przez drożdże do własnego bytowania tlenu, który się do niego dostaje między innymi z paszami objętościowymi. Ograniczenie poziomu tlenu w żwaczu, usprawnia aktywność bakterii celulitycznych oraz poprawia metabolizmu żwacza. Fizycznie wpływa to na lepszą strawność i wykorzystanie dawki pokarmowej.

Aktywne drożdże mają także inny pozytywny wpływ na produkcję i zdrowotność krów, między innymi wpływają na stres cieplny, zwierzęta po zastosowaniu drożdży chętniej popierają pokarm, a ten już pobrany jest lepiej przez nie wykorzystywany, co wpływa na produkcję mleka. Mniejszy związek, aczkolwiek jest on związany z aktywnością drożdży to  wspomagają problemy wywołane przez mykotoksyny,  wiążąc je poprzez MOS.

Aktywne żywe drożdże w czystej postaci, ze względy na cenę jak i dozowanie od 0,5 do 10 g praktycznie nie są używane w gospodarstwach. Mieszanki treściwe, mogą zawierać aktywne drożdże, natomiast jeżeli są to pasze w formie granulowanej to drożdże używane do ich produkcji powinny być w formie otoczkowanej, należy wówczas też policzyć w jakiej ilości paszy jest zawarta dawka rekomendowane.

W przypadku mieszanek mineralno-witaminowych, należy podobnie jak w mieszankach treściwych sprawdzić dawkę rekomendowaną. Podobnie rzecz się ma w przypadku produktów buforujących żwacz. Jeżeli taki bufor jest oparty głównie o działanie drożdży lub produkt jest zbudowany z samych drożdży i nośnika to dawka zalecana na etykiecie takiego preparatu zazwyczaj jest podana w sposób prawidłowy.

Golpasz od ponad 10 lat w swojej ofercie używa aktywnych żywych drożdży w każdej z wymienionych powyżej grup produktów. Szczep Levucell SC CNCM I-1077 którego używamy, jako jedyne drożdże żwaczowe, jest najbardziej skuteczny szczepem drożdży, sprawdzonym na dużych gospodarstwach w Europie i w Polsce. Wyniki osiągane przez hodowców, utwierdzają Nas w przekonaniu, że stosowanie żywych drożdży znacząco podnosi efektywność produkcji i niewątpliwie wpływa na lepszą zdrowotność stada. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych produktów, zawierających aktywne drożdże.

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
Polska

KRS 000060991
Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia
NIP 526-13-06-893
REGON 011917655
kapitał zakładowy 22 141 000,00 zł

© Copyright 2022 by Golpasz S.A.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka RODO

Visit Us On Facebook