Akcjonariat

Na poniższej stronie znajdują się informacje przydatne do kontaktu pomiędzy Spółką a jej Akcjonariuszami oraz wymagane przez prawo lub statut Spółki ogłoszenia.

Kontakt dla Akcjonariuszy

Agnieszka Brymora
dyrektor biura zarządu
56-682-27-25
abrymora@golpasz.pl

Producent pasz dla hodowli bydła, trzody, drobiu Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A.
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

KRS 0000067125
Sąd Rejonowy w Toruniu
NIP 878-00-08-977
REGON 870220647
kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości

Visit Us On Facebook