Cennik skupu zbóż i roślin strączkowych

Cennik skupu zbóż w Golubiu-Dobrzyniu nr 17/17

Obowiązuje od dn. 5 października 2017

ZBOŻA Cena netto  Cena netto - dostawy w ramach umów kontraktacyjnych 
Pszenica paszowa* 640,00 zł/t 650,00 zł/t
Pszenica konsumpcyjna* 655,00 zł/t 665,00 zł/t
Pszenżyto* 580,00 zł/t 590,00 zł/t
Jęczmień* 590,00 zł/t 600,00 zł/t
Żyto* 510,00 zł/t 520,00 zł/t
Kukurydza* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Bobik* 730,00 zł/t 740,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku  

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

Cennik skupu zbóż w Janowcu Wielkopolskim nr 18/17

Obowiązuje od dn. 5 października 2017 r.

ZBOŻA Cena netto Cena netto - dostawy w ramach umów kontraktacyjnych
Pszenica paszowa* 630,00 zł/t 640,00 zł/t
Pszenżyto* 570,00 zł/t 580,00 zł/t
Jęczmień* 570,00 zł/t 580,00 zł/t
Żyto* 500,00 zł/t 510,00 zł/t
Kukurydza* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Bobik* 720,00 zł/t 730,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Janowiec Wielkopolski, ul. Działkowa 1

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Zalesiu nr 17/17

Obowiązuje od dn. 5 października 2017 r.

ZBOŻA Cena netto Cena netto - dostawy w ramach umów kontraktacyjnych
Pszenica paszowa* 620,00 zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 570,00 zł/t
Jęczmień* 560,00 zł/t 570,00 zł/t
Żyto* 480,00 zł/t 490,00 zł/t
Kukurydza* 590,00 zł/t 590,00 zł/t
Bobik* 720,00 zł/t 730,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Elewator Zalesie, ul. Szubińska 10, 89-200 Szubin

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Grabowie Królewskim nr 15/17

Obowiązuje od dn. 5 października 2017r.

ZBOŻA Cena netto Cena netto - dostawy w ramach umów kontraktacyjnych
Pszenica paszowa* 620,00zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 570,00 zł/t
Jęczmień* 560,00 zł/t 570,00 zł/t
Żyto* 480,00 zł/t 490,00 zł/t
Kukurydza* 590,00 zł/t 590,00 zł/t
Bobik* 720,00 zł/t 730,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Magazyn Golpasz S.A., Grabowo Królewskie, 62-306 Kołaczkowo

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

Cennik skupu kukurydzy mokrej 2017

Obowiązuje od dn. 29 września 2017

ZBOŻA Cennik
Kukurydza kontraktowana Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2017
Kukurydza niekontraktowna Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2017
Kukurydza kontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza kontraktowana Podkonice Duże* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowana Podkonice Duże* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza kontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2017
Kukurydza niekontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2017

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Podkonicach Dużych nr 15/17

Obowiązuje od dn. 5 października 2017 r.

ZBOŻA Cena netto Cena netto - dostawy w ramach umów kontraktacyjnych 
Pszenica paszowa* 640,00 zł/t 650,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 570,00 zł/t
Jęczmień* 570,00 zł/t 580,00 zł/t
Żyto* 520,00 zł/t 530,00 zł/t
Kukurydza* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Bobik* 720,00 zł/t 730,00 zł/t

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZBÓŻ

Załącznik nr 1  do cennika skupu zbóż

 

1. Pszenica konsumpcyjna

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 14,5%, 

liczba opadania                     - min 220 sek

min. gęstość ziarna w stanie zsypnym – 76 kg/hl   

białko w suchej masie           - min. 12,0%  

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 6%

ziarna innych zbóż :     - zawartość sumaryczna max 4% (w tym poszczególnych gatunków max 3%)

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),  

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

2. Pszenica paszowa

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :     - zawartość sumaryczna max 4% (w tym poszczególnych gatunków max 3%)

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),  

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

3. Pszenżyto / Żyto

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:      - max 9%

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

            (w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)  

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),

 (przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5%

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

4. Jęczmień

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:           - max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

(w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)  

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),

 (przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

5. Owies

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:      - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

 (w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)

owies głuchy:                                   - max 3%

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - nieobecne

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO CENNIKA SKUPU ZBÓŻ 
 
Wilgotność Zanieczyszczenia ogółem
do 6,0% 6,10%- 7,00% 7,10% - 8,00% 8,10% - 9,00%
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne
do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0%
do 14,5% 0 1,50% 1% 2,50% 2% 3,50% 3% 4,50%
14,6-15,5% 2% 3,50% 3% 4,50% 4% 5,50% 5% 6,50%
15,6-16,5% 4% 5,50% 5% 6,50% 6% 7,50% 7% 8,50%
16,6-17,5% 6% 7,50% 7% 8,50% 8% 9,50% 9% 10,50%
17,6-18,5% 8% 9,50% 9% 10,50% 10% 11,50% 11% 12,50%
Dodatkowych informacji udzielają

AGNIESZKA LEWANDOWSKA agnieszka.lewandowska@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 692 467 043

KATARZYNA ZGLENICKA katarzyna.zglenicka@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 602 795 691

ANNA MARCINKOWSKA amarcinkowska@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 728 906 878

ADAM CZEKALSKI adam.czekalski@golpasz.pl KOM. 602 840 710

HENRYK KOWALSKI hkowalski@golpasz.pl KOM. 608 142 336

JANOWIEC WLKP. TEL. (52) 302 32 00

ZALESIE TEL. (52) 384 84 14 KOM. 608 376 361

GRABOWO KRÓLEWSKIE TEL. (61) 438 52 20

PODKONICE DUŻE TEL. (44) 713 20 08

LESZEK ZIEMBACZEWSKI lziembaczewski@golpasz.pl KOM. 728 906 883