Cennik skupu zbóż i roślin strączkowych

Cennik skupu zbóż w Golubiu-Dobrzyniu nr 5/16

Obowiązuje od dn. 4 marca 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 570,00 zł/t 570,00 zł/t
Jęczmień* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Żyto* 530,00 zł/t 530,00 zł/t
Bobik* 700,00 zł/t 700,00 zł/t
Kukurydza sucha* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Janowcu Wielkopolskim nr 5/16

Obowiązuje od dn. 4 marca 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 570,00 zł/t 570,00 zł/t
Jęczmień* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Żyto* 530,00 zł/t 530,00 zł/t
Owies* 500,00 zł/t 500,00 zł/t
Kukurydza* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Janowiec Wielkopolski, ul. Działkowa 1

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcz weśniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Zalesiu nr 5/16

Obowiązuje od dn. 4 marca 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 620,00 zł/t 620,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 560,00 zł/t
Jęczmień* 590,00 zł/t 590,00 zł/t
Żyto* 520,00 zł/t 520,00 zł/t
Kukurydza sucha* 625 zł/t 625 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Elewator Zalesie, ul. Szubińska 10, 89-200 Szubin

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Grabowie Królewskim nr 5/16

Obowiązuje od dn. 4 marca 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 620,00 zł/t 620,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 560,00 zł/t
Jęczmień* 590,00 zł/t 590,00 zł/t
Żyto* 520,00 zł/t 520,00 zł/t
Kukurydza sucha* 625,00 zł/t 625,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Magazyn Golpasz S.A., Grabowo Królewskie, 62-306 Kołaczkowo

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

Cennik skupu kukurydzy mokrej 2015

Obowiązuje od dn. 23 września 2015

ZBOŻA Cennik
Kukurydza kontraktowana Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2015
Kukurydza niekontraktowna Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2014
Kukurydza kontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2014
Kukurydza niekontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2014
Kukurydza kontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2015
Kukurydza niekontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2014

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Podkonicach Dużych 48 nr 4/16

Obowiązuje od dn. 4 marca 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 610,00 zł/t 610,00 zł/t
Pszenżyto* 560,00 zł/t 560,00 zł/t
Jęczmień* 600,00 zł/t 600,00 zł/t
Żyto* 530,00 zł/t 530,00 zł/t
Kukurydza sucha* 610,00 zł/t 610,00 zł/t

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dodatkowych informacji udzielają

AGNIESZKA LEWANDOWSKA agnieszka.lewandowska@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 692 467 043

KATARZYNA ZGLENICKA katarzyna.zglenicka@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 602 795 691

ADAM CZEKALSKI adam.czekalski@golpasz.pl KOM. 602 840 710

JANOWIEC WLKP. TEL. (52) 302 32 00

ZALESIE TEL. (52) 384 84 14 KOM. 608 376 361

GRABOWO KRÓLEWSKIE TEL. (61) 438 52 20