Cennik skupu zbóż i roślin strączkowych

Cennik skupu zbóż w Golubiu-Dobrzyniu nr 14/16

Obowiązuje od dn. 24 listopada 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 520,00 zł/t 520,00 zł/t
Jęczmień* 530,00 zł/t 530,00 zł/t
Żyto* 460,00 zł/t 460,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku  

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

Cennik skupu zbóż w Janowcu Wielkopolskim nr 13/16

Obowiązuje od dn. 24 listopada 2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 630,00 zł/t 630,00 zł/t
Pszenżyto* 550,00 zł/t 550,00 zł/t
Jęczmień* 530,00 zł/t 530,00 zł/t
Żyto* 460,00 zł/t 460,00 zł/t
Owies* 500,00 zł/t 500,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Janowiec Wielkopolski, ul. Działkowa 1

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcz weśniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Zalesiu nr 12/16

Obowiązuje od dn. 24 listopada2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 625,00 zł/t 625,00 zł/t
Pszenżyto* 540,00 zł/t 540,00 zł/t
Jęczmień* 520,00 zł/t 520,00 zł/t
Żyto* 450,00 zł/t 450,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Elewator Zalesie, ul. Szubińska 10, 89-200 Szubin

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Grabowie Królewskim nr 11/16

Obowiązuje od dn. 24 listopada2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 625,00zł/t 625,00 zł/t
Pszenżyto* 540,00 zł/t 540,00 zł/t
Jęczmień* 510,00 zł/t 510,00 zł/t
Żyto* 450,00 zł/t 450,00 zł/t
Rzepak* wg cennika skupu rzepaku

Miejsce skupu: Magazyn Golpasz S.A., Grabowo Królewskie, 62-306 Kołaczkowo

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

Cennik skupu kukurydzy mokrej 2016

Obowiązuje od dn. 23 września 2015

ZBOŻA Cennik
Kukurydza kontraktowana Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowna Golub-Dobrzyń* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza kontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowana Grabowo Królewskie* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza kontraktowana Podkonice Duże* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowana Podkonice Duże* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza kontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2016
Kukurydza niekontraktowana Zalesie* POBIERZ CENNIK 2016

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cennik skupu zbóż w Podkonicach Dużych 48 nr 11/16

Obowiązuje od dn. 24 listopada2016

ZBOŻA Cena netto - dla płatników VAT (przelew 30 dni) Cena netto - dla rolników ryczałtowych (przelew 14 dni)
Pszenica paszowa* 590,00 zł/t 590,00 zł/t
Pszenżyto* 550,00 zł/t 550,00 zł/t
Jęczmień* 550,00 zł/t 550,00 zł/t
Żyto* 470,00 zł/t 470,00 zł/t

Miejsce skupu: Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń, ul.PTTK 50

UWAGA 1: Ceny zbóż zmieniają się w zależności od poziomu wilgotności i zanieczyszczeń
UWAGA 2: Cena zbóż zakontraktowanych jest wyższa o 10 zł/t netto za wyjątkiem kukurydzy

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- Zboża paszowe - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do cennika

* Dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! Przy sprzedaży zboża wymagany jest numer weterynaryjny gospodarstwa nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZBÓŻ

Załącznik nr 1  do cennika skupu zbóż

 

1. Pszenica konsumpcyjna

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 14,5%, 

liczba opadania                     - min 220 sek

min. gęstość ziarna w stanie zsypnym – 76 kg/hl   

białko w suchej masie           - min. 12,0%  

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 6%

ziarna innych zbóż :     - zawartość sumaryczna max 4% (w tym poszczególnych gatunków max 3%)

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),  

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

2. Pszenica paszowa

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :     - zawartość sumaryczna max 4% (w tym poszczególnych gatunków max 3%)

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),  

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

3. Pszenżyto / Żyto

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:      - max 9%

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

            (w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)  

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),

 (przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5%

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

4. Jęczmień

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:     - max 9%

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:           - max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

(w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)  

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5%),

 (przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - max 5%

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

5. Owies

 

Zapach:                                  - swoisty (stęchły oraz chemiczny niedopuszczalny)

Wilgotność:                           - max 16%,

 (przy wilgotności powyżej 14,5% za każdy rozpoczęty 1% wilgotności zmniejszenie ceny o 2%)   

Zanieczyszczenia ogółem:      - max 9%,   

(przy zanieczyszczeniach ogółem powyżej 6,00% za każdy rozpoczęty 1 % zanieczyszczeń zmniejszenie ceny o 1% )

w tym:

ziarna połamane i poślednie:- max 8%

ziarna innych zbóż :             - zawartość sumaryczna max 5%

 (w tym poszczególnych gatunków max 3%, z wyjątkiem pszenicy max 5%)

owies głuchy:                                   - max 3%

zanieczyszczenia nieużyteczne:          - max 3% (w tym mineralne max 0,5

(przy zanieczyszczeniach nieużytecznych  w przedziale 2,1% -3%  zmniejszenie ceny o 1,5% )

przytulia:                              - max 0,1%

sporysz:                                - max 0,05%

ziarna porażone pleśnią:      - nieobecne

ziarna porośnięte:                  - nieobecne

Szkodniki żywe:                     - nieobecne

Szkodniki martwe:                - nie więcej niż 10 szt. (wołki, trojszyki) w kg

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO CENNIKA SKUPU ZBÓŻ 
 
Wilgotność Zanieczyszczenia ogółem
do 6,0% 6,10%- 7,00% 7,10% - 8,00% 8,10% - 9,00%
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne
do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0% do 2,0% 2,1-3,0%
do 14,5% 0 1,50% 1% 2,50% 2% 3,50% 3% 4,50%
14,6-15,5% 2% 3,50% 3% 4,50% 4% 5,50% 5% 6,50%
15,6-16,5% 4% 5,50% 5% 6,50% 6% 7,50% 7% 8,50%
16,6-17,5% 6% 7,50% 7% 8,50% 8% 9,50% 9% 10,50%
17,6-18,5% 8% 9,50% 9% 10,50% 10% 11,50% 11% 12,50%
Dodatkowych informacji udzielają

AGNIESZKA LEWANDOWSKA agnieszka.lewandowska@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 692 467 043

KATARZYNA ZGLENICKA katarzyna.zglenicka@golpasz.pl TEL. (56) 682 19 80 KOM. 602 795 691

ADAM CZEKALSKI adam.czekalski@golpasz.pl KOM. 602 840 710

JANOWIEC WLKP. TEL. (52) 302 32 00

ZALESIE TEL. (52) 384 84 14 KOM. 608 376 361

GRABOWO KRÓLEWSKIE TEL. (61) 438 52 20