Nioski towarowe

KoncentratyInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
ttryk@golpasz.pl


Koncentraty

Rodzaj   Nioska Towarowa 30%Zamów Nioska Towarowa 10%Zamów
Kod 8540 8400
Forma Sypka Sypka
Stosowanie dni Okres niośności Okres niośności
Białko sur. % 29 15
Lizyna og. % 1,85 1,8
Metionina og. % 0,82 2,1
Treonina og. % 1,15 1
Tłuszcz sur. % 2,9 2,7
Włókno sur. % 2,66 2,24
Kokcydiostatyk +/- + +