Indyki

Pasze fermoweInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
ttryk@golpasz.pl


Program Standardowy

7-fazowy intensywny program żywienia indyków ras ciężkich i średnio-ciężkich zapewniający:

- wykorzystanie genetycznego potencjału wzrostu indyków
- dobry współczynnik wykorzystania paszy (FCR)
- dobrą zdrowotność indyków w całym okresie tuczu.

Rodzaj   Ind Pre-prestarterZamów Ind PrestarterZamów Ind StarterZamów Ind Grower-1Zamów Ind Grower 2Zamów Ind Grower 3Zamów Ind Finiszer 1Zamów Ind Finiszer 2Zamów
Forma Krusz / mikrogran Krusz / mikrogran Krusz Gran. 3mm Gran. 3mm Gran. 3mm Gran. 3mm Gran. 3mm
Stosowanie dni 0-1 0-3 4-6 7-9 10-12 M 13-16 F 13-15 M 17-18 F 16-18 M>19
Białko sur. % 28 28 25,5 23,5 21 19,2 17,8 17,3
Lizyna og. % 1,8 1,70 1,54 1,42 1,24 1,13 1,02 0,97
Metionina og. % 0,8 0,73 0,66 0,58 0,50 0,47 0,46 0,44
Treonina og. % 1,13 1,38 1,00 0,89 0,78 0,72 0,66 0,63
Tłuszcz sur. % 4,73 4,36 4,65 5,50 6,74 8,1 7,80 8,04
Włókno sur. % 2,7 3,48 3,44 3,35 3,55 3,5 3,59 3,38
Kokcydiostatyk +/- + + + + + - - -