Brojlery

Pasze fermoweInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
ttryk@golpasz.pl


Program Normal

4-fazowy intensywny program żywienia brojlerów kurzych zapewniający:

- wykorzystanie genetycznego potencjału wzrostu kurcząt
- dobry współczynnik wykorzystania paszy (FCR)
- dobrą zdrowotność kurcząt w całym okresie tuczu
- sprzedaż wyrównanego stada

Rodzaj   Brojler Starter NormalZamów Brojler Grower 1 NormalZamów Brojler Grower 2 NormalZamów Brojler Finiszer NormalZamów
Forma Kruszonka Kruszonka Gran. 3mm Gran. 3mm
Stosowanie dni 0-12 13-21 22-35 >35
Białko sur. % 21,50 20,50 19,80 18,90
Lizyna og. % 1,30 1,22 1,17 1,11
Metionina og. % 0,59 0,56 0,57 0,53
Treonina og. % 0,89 0,86 0,84 0,79
Tłuszcz sur. % 4,50 5,37 6,72 7,69
Włókno sur. % 3,50 3,54 3,61 3,56
Kokcydiostatyk +/- + + + -

Program Specjal

4-fazowy program żywienia brojlerów kurzych zapewniający:

- dobrą zdrowotność kurcząt w całym okresie tuczu
- ekonomicznie efektywną produkcję wyrównanego wagowo stada

Rodzaj   Brojler Starter SpecjalZamów Brojler Grower 1 SpecjalZamów Brojler Grower 2 SpecjalZamów Brojler Finiszer SpecjalZamów
Forma Kruszonka Kruszonka Gran. 3mm Gran. 3mm
Stosowanie dni 0-12 13-21 22-35 > 35
Białko sur. % 21,10 20,00 19,10 18,60
Lizyna og. % 1,25 1,18 1,12 1,09
Metionina og. % 0,52 0,51 0,52 0,50
Treonina og. % 0,86 0,84 0,81 0,79
Tłuszcz sur. % 4,28 5,48 6,83 7,69
Włókno sur. % 3,65 3,58 3,80 3,85
Kokcydiostatyk +/- + + + -