Bydło

Produkty specjalistyczneInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
akaczynski@golpasz.pl


Produkty specjalistyczne


 

 

 

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Goldbufor Plus Se

Goldbufor Plus Se to naturalna   mieszanka paszowa uzupełniająca stworzona z myślą o maksymalnej ochronie żwacza krów przed niekorzystnymi skutkami niskiego pH oraz zapewniająca dostęp do biodostępnego organicznego źródła selenu poprawiającego rozród zwierząt.

SKŁAD:

 

Białko - min 19 %

Tłuszcz surowy - 3-4 %

Włókno surowe - max 8 % Popiół surowy - max 4,5 %

Lizyna -1,1 %

Metionina - 0,3 %

 

Aktywne Żywe  Drożdże  (AŻD) szczepu Saccharomyces   cerevisiae   zawarte w Goldbufor Plus Se pozostają  żywe  i  aktywne w żwaczu, sprawnie regulują i utrzymują pH na  optymalnym poziomie   (pH  6,2  -  6,8). Regulacja   pH   polega   na   biologicznym stymulowaniu mikroorganizmów przez żywe komórki drożdży Levucell SC i ich produkty metabolizmu beztlenowego. Goldbufor Plus Se - dzięki   unikalnej   formule   wzbogaconej w Levucell SC  i Alkosel jest w pełni naturalnym i najefektywniejszym bio - buforem. Szczep drożdży Saccharomyces cerevisae CNCM I - 1077, został wyselekcjonowany i zatwierdzony poprzez czołowe ośrodki doświadczalne na całym świecie Levucell SC jako aktywne drożdże żwaczowe jest naturalnym dodatkiem paszowym znajdującym szerokie zastosowanie w żywieniu krów. Działanie Goldbufor Plus Se zostało potwierdzone w licznych testach terenowych na czołowych gospodarstwach bydła mlecznego w całym kraju.

MIKROORGANIZMY

Aktywne   Żywe   Drożdże   -   szczepu   Saccharomyces   cerevisiae   CNCM   I 1077 o koncentracji 16,7 x 10 CFU/kg.

Selen organiczny w postaci seleno - metioniny min. 45 mg/kg.

Całkowita zawartość selenu w mieszance wynosi Se 50 mg/kg.

Goldbufor Plus Se – redukuje ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza

Levucell SC - stabilizuje pH krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowanie węglowodany takie jak skrobia.

Levucell SC konkuruje o cukry proste z Streptococcus bovis - bakterią produkującą kwas mlekowy co znacznie ogranicza koncentracj ę tego kwasu w żwaczu.

Levucell SC stymuluje wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcję tego kwasu w żwaczu.

Goldbufor Plus Se jest   bezpieczny   i   może być   stosowany  we   wszystkich   okresach żywieniowych   krów   mlecznych.   Naturalny biologiczny bufor w postaci AZD pozwala na   znaczne   zmniejszenie   poziomu chemicznych buforów w dawkach paszowych.

Goldbufor Plus Se dzięki   unikalnej   formule wzbogaconej o selen organiczny ALKOSEL skutecznie poprawia wskaźniki rozrodu krów, zmniejszając   zużycie   porcji   nasienia na skuteczne zacielenie oraz przyspieszając i nwolucję macicy  i skracają  okres   międzyciążowy. Dodatkową zaletą ALKOSEL w Goldbufor Plus Se jest istotna redukcja liczby komórek somatycznych w mleku co jest wynikiem lepszej zdrowotności krów.

Goldbufor Plus Se to poprawa:

  • Środowiska żwacza
  • Łatwość wcieleń
  •  Wskaźników rozrodu bydła

Goldbufor Plus Se redukuje:

  • kwasicę żwacza,
  • ryzyko zatrzymania łożyska,
  • liczbę komórek somatycznych.

DAWKOWANIE:

Bydło mleczne

Bydło mięsne

Laktacja - 60 g/dzień

TMR - 2,5 - 3,5 kg/tonę paszy

Krowy zasuszone – 40- 50 g/dzień

 

Opasy - 40 g/dzień

TMR -1 - 2 kg/'tonę paszy

 

Dodatek można stosować we wszystkich okresach żywieniowych krów mlecznych i bydła opasowego.