Bydło

KoncentratyInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
akaczynski@golpasz.pl


Koncentraty


 

 

 

KONCENTRATY

 

GOLMIX LACTO 33 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla krów przy żywieniu opartym na zielonkach lub dobrej jakości sianokiszonkach.

W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę zbliżoną parametrami do GOLMIX LACTO 15 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb krów i własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami.

GOLMIX LACTO 37 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla krów przy żywieniu paszami objętościowymi o średniej zawartości białka (kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1). W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę odpowiadającą parametrami GOLMIX LACTO 18 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb krowi własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami.

 

GOLMK LACTO

33Zamów

37Zamów

B.O.

%

33

37

Nel

MJ

6,50

6,20

JPM

kg s.m.

1,04

0,99

BTJP

g/kg s.m.

138

160

BTJE

g/kg s.m.

175

195

BTJN

g/kg s.m.

245

280

Ca

%

3,40

3,80

P

%

0,60

0,60

Na

%

0,75

1,40

Mg

%

1,60

0,90

Se

mg

2,40

2,40

Vit A

jm

80 000

80 000

Vit D3

jm

12 000

12 000

Vit E

jm

120

120

Białko chronione

+

+

Tłuszcz chroniony

+

 

Przykładowe receptury mieszania koncentratów

Golmix Lacto 33

%

20

25

 

Golmix Lacto 37

%

 

 

25

Zboża

%

30

40

60

Kukurydza

%

30

15

 

Otręby pszenne

%

20

20

15

Uzyskane parametry

BO

%

15

17

18

BTJP

S

56

60

65

Nel

MJ

6,8

6,7

6,5

Ca

%

0,75

0,90

1,00

P

%

0,50

0,60

0,55

Mg

%

0,40

0,50

0,30