Bydło

MieszankiInformacje o udziale procentowym materiału paszowego użytego do produkcji tej paszy można uzyskać u technologa Wytwórni Pasz Golpasz S.A.

TEL.
056 683 51 11

FAX
056 683 51 17

E-MAIL
akaczynski@golpasz.pl


Mieszanki


 

 

PROGRAM ŻYWIENIA BYDŁA MLECZNEGO

Golmix Lacto

Oferowane przez nas produkty zostały opracowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i doświadczenia wielu hodowców. Nowoczesna formuła naszych pasz i koncentratów oraz sposób ich komponowania z surowców uwzględnia zarówno energetyczne jak i białkowe zapotrzebowania wysokowydajnych krów. Optymalizując poszczególne produkty bierzemy pod uwagę ich stopień rozkładu w żwaczu i strawność w jelicie. Wymusza to stosowanie wysokiej jakości odpowiednich surowców i rezygnację z tanich zamienników typu mocznik. Wszystkie nasze produkty są melasowane (poprawa smakowitości i pobierania pasz).

Pasze – linia standardowa

Golmix Lacto 15 - Pasza o odpowiednio zbilansowanym poziomie białka ogólnego i energii, zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe, zielonki i dobrej jakości kiszonki z traw i roślin motylkowych. Zawarty w niej podwyższony poziom magnezu przeciwdziała tężyczce pastwiskowej, natomiast   dodatek   kompozycji minerałów  i olejków esencjonalnych pozwala na zmniejszenie rozkładalności w żwaczu białka  i  skrobi  zawartych w paszach,  zwiększając  stopień  ich wykorzystania, czego efektem jest obniżenie zawartości mocznika w mleku, lepsza wydajność w laktacji i wyższy poziom białka w mleku (efekt białka i skrobi chronionych). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 16  - Zalecana do przygotowywania mieszanek w żywieniu paszami o redniej zawartości białka    trawy w lipcu, sierpniu i wrześniu, słabszej jakości kiszonki z traw. Przeznaczona dla krów o wydajności do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 18 - Zalecana jako objętościowych średniej zawartości białka np. 1 i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1. Zawiera również dodatek zmniejszający rozkład białka i skrobi w żwaczu. Pasza o średnim poziomie energii, przeznaczona dla krów o wydajnościach do 6 500 litrów.

Golmix Lacto 20  -   Mieszanka uzupełniająca  przeznaczona     jest   dla  krów mlecznych żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (ok. 70%) np. kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane. Charakteryzuje się wysokim poziomem białka, specjalnie dobranymi źródłami energii, dodatkiem białka chronionego oraz dodatkiem chroniącym białko i skrobię w żwaczu. Zalecana jest dla krów o wydajności do 7000 litrów.

 

 

GOLMIX LACTO

15Zamów

16Zamów

18Zamów

20Zamów

B.O.

%

15

16

18

20

Nel

MJ

6,3

6,2

6,2

6,3

JPM

kg s.m.

1,00

0,99

0,99

1,00

BTJP

g/kg s.m.

56

56

65

79

BTJE

g/kg s.m.

110

115

120

130

BTJN

g/kg s.m.

120

125

140

150

Ca

%

0,80

0,90

0,90

1,00

P

%

0,50

0,50

0,50

0,50

Na

%

0,35

0,35

0,35

0,40

Mg

%

0,45

0,35

0,35

0,40

Se

mg

0,60

0,60

0,60

0,60

Vit A

jm

20 000

20 000

20 000

20 000

Vit D3

jm

3000

3000

3000

3000

Vit E

mg

27

27

27

27

Białko chronione

+

+

+

+

Tłuszcz chroniony

 

 

 

 

 

Golmix Lacto 15 forte - Podobnie jak GOLMLX LACTO 15 zalecana jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej o wysokobiałkowe pasze objętościowe zielonki i dobrej jakości kiszonki z trawi roślin motylkowych. Zawiera podobnie wysoki poziom magnezu. Różni się wyższym poziomem energii, dodatkiem tłuszczu chronionego i  wyższym  poziomem  białka  trawionego w jelicie   cienkim  oraz  większym  dodatkiem  kompozycji  olejków esencjonalnych. Ma to na celu pełniejsze pokrycie potrzeb krów wysokowydajnych (8 000-10 000 litrów mleka ).

Golmix Lacto 18 forte – Zalecana jako dodatek w żywieniu opartym o podobną bazę pasz objętościowych jak przy żywieniu z udziałem GQLMIX LACTO 18 . Charakteryzuje się podwyższonym poziomem białka i energii trawionej w jelicie oraz zawartością dodatku chroniącego białko i skrobię w żwaczu. Jej skład surowcowy został zoptymalizowany w celu pełniejszego pokrycia potrzeb krów wysokowydajnych (pow. 6 500 litrów mleka).

Golmix Lacto 18 forte plus - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych żywionych paszami o niższej zawartości energii (przewaga sianokiszonek, słabsze energetycznie kiszonki z kukurydzy). Pasza przeznaczona dla krów mlecznych o wydajności powyżej 7500 litrów mleka.

Golmix Lacto 18 forte extra - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych, u których występuje niedobór energii w paszy. Zalecana szczególnie przy żywieniu w okresie zimowym przy przewadze w dawce sianokiszonek lub słabszej energetycznie kiszonce z kukurydzy. Niezbędna z okresie okołowycielemowym na 14 dni przed wycieleniem (w ilości 1-3 kg dziennie) do 30 dni po wycieleniu (w ilości 3-4 kg dziennie). Można stosować do 100 dnia po wycieleniu przy niedoborach energetycznych w ilości do 6-10 kg dziennie w zależności od wydajności mlecznej. Zawiera dodatki chroniące białko i skrobię przed rozkładem z żwaczu w celu zwiększenia udziału białka dostępnego jelitowo.

Golmix Lacto 20 forte - Mieszanka wysoko ceniona przez wymagających hodowców posiadających krowy o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (ok. 10 000 litrów), żywionych w oparciu o bazę pasz objętościowych podobną jak w przypadku GOLMES LACTO 20. Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie specjalistycznych dodatków tworzy paszę o wysokim poziomie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego wjelicie (białko chronione).

Golmix Lacto 20 forte plus - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (około 10 000 litrów), dla krów żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie specjalistycznych dodatków tworzy paszę o wysokim poziomie energii (tłuszcz chroniony) i białka trawionego w jelicie (białko chronione). Kompozycja substancji nieorganicznych i biologicznych buforujących treść żwacza przeciwdziała stanom kwasicowym.

Golmix Lacto 23 forte -  Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów o wysokim potencjale genetycznym i dużych wydajnościach (około 10 000 litrów), dla krów żywionych w przewadze paszami niskobiałkowymi (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Specjalna kompozycja wysokogatunkowych surowców oraz użycie dodatków tworzy paszę o wysokim poziom chroniony) i białka trawionego w jelicie (Zawiera   żywe   drożdże   szczepu Saccharomyces cerevisiae,  stabilizujące pH żwacza oraz dodatek ziół i olejków eterycznych korzystnie wpływających na wiele procesów fizjologicznych.

 

 

GOLMIX LACTO

15
forte Zamów

18
forte Zamów

18
forte plus Zamów

18
forte extra Zamów

20
 forte Zamów

20
forte plus Zamów

23
forte Zamów

B.O.

%

15

18

18

18

20

20

23

Nel

MJ

6,8

6,5

6,9

7,4

6,8

7,4

6,8

JPM

kg s.m.

1,08

1,04

1,096

1,18

1,08

1,18

1,08

BTJP

g/kg s.m.

61

70

80

80

105

116

110

BTJE

g/kg s.m.

120

125

136

138

155

170

160

BTJN

g/kg s.m.

120

140

149

155

165

170

175

Ca

%

0,80

0,90

1,00

0,90

1,00

0,90

1,10

P

%

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,60

Na

%

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,35

0,50

Mg

%

0,45

0,35

0,30

0,30

0,40

0,35

0,40

Se

mg

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Vit A

jm

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

Vit D3

jm

3000

3000

3000

3000

3000

3000

6000

Vit E

jm

27

27

27

27

27

27

54

Białko chronione

+

+

+

+

+

+

+

Tłuszcz chroniony

+

+

+

+

+

+

+

.